Đề nghị sớm hướng dẫn địa phương thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Do chưa có quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự nên một số địa phương chưa thể thành lập Quỹ hợp tác xã. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến về vấn đề này trước ngày 5.4.2023.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc xử lý vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, cơ quan này đã nhận được công văn của UBND TP. Cần Thơ và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn thủ tục đăng ký thành lập mới Quỹ HTX địa phương hoạt động theo mô hình HTX và thủ tục đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ theo quy định tại Nghị định số 45.

Điểm e khoản 5 Điều 15 Nghị định số 45 quy định: “Sau khi Nghị quyết thành lập Quỹ HTX được Đại hội thành viên thông qua, Quỹ HTX địa phương có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký Quỹ HTX địa phương để hoạt động theo quy định của pháp luật”.

Đối với các Quỹ HTX đã thành lập và hoạt động trước thời điểm Nghị định số 45 có hiệu lực, điểm d khoản 5 Điều 58 Nghị định số 45 quy định HTX phải “đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ HTX địa phương tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với Quỹ HTX hoạt động theo mô hình HTX”.

Tuy nhiên, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, “Nghị định số 45 không có quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự thực hiện các thủ tục nêu trên”.

Bên cạnh đó, Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng chỉ quy định về hồ sơ, trình tự thành lập, đăng ký, tổ chức lại, giải thể đối với HTX, liên hiệp HTX, quỹ tín dụng nhân dân, không bao gồm Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Tài chính – theo trách nhiệm được quy định tại Nghị định số 45 – có ý kiến về vấn đề nêu trên và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 5.4.2023. Trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính xem xét kiến nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định số 45 và bổ sung các nội dung này.

Trước đó, như Báo Đại biểu Nhân dân đã phản ánh, từ tháng 9 – 12.2022, TP. Cần Thơ đã 3 lần gửi Công văn ra Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin hướng dẫn về thủ tục lập Quỹ HTX nhưng đến tháng 2.2023 vẫn không nhận được phản hồi.

Vì vậy, Cần Thơ chưa thể lập Quỹ HTX, mặc dù HĐND thành phố đã chấp thuận chủ trương thành lập Quỹ từ tháng 7.2022 nhằm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tập thể tiếp cận được nguồn vốn, tạo thêm công ăn việc làm.

“Chúng tôi rất mong các bộ ngành liên quan cần sớm có hướng dẫn cụ thể để địa phương lập được Quỹ này”, ông Phạm Phụng, thành viên Ban sáng lập Quỹ HTX Cần Thơ nói.

Theo Đại biểu nhân dân

All in one
Scroll to Top