Cần cơ chế đặc thù, ưu tiên các hợp tác xã mới thành lập

Ngày 3-4, đồng chí Y  Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, chủ trì Hội thảo tham vấn chính sách phát triển kinh tế tập thể  đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong dự án luật hợp tác xã (HTX) (sửa đổi). Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố.

Dự thảo Luật HTX sửa đổi trình xin ý kiến Thường vụ Quốc hội vào ngày 15-3-2023, với 12 chương, 135 điều. Dự thảo Luật đã lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các bộ, ngành và địa phương liên quan. Nhiều vấn đề bất cập, vướng mắc trong Luật cũ đã được chỉ ra và bổ sung, sửa đổi vào Luật mới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nhóm vấn đề lớn còn nhiều ý kiến khác nhau cần phải tiếp tục làm rõ, là các cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, liên quan đến các tổ hợp tác, HTX ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi các vấn đề xung quanh những bất cập, vướng mắc trong khuôn khổ pháp luật hiện hành về phát triển kinh tế hợp tác ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; các loại hình kinh tế tập thể và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, liên quan đến sở hữu, tạo lập, tích lũy tài sản chung, không phân chia của HTX; về các tiêu chí thụ hưởng chính sách của Nhà nước, cần cơ chế đặc thù, ưu tiên các hợp tác xã mới thành lập, có quy mô nhỏ, siêu nhỏ, mới thành lập còn yếu kém; về chính sách miễn giảm tiền thuê đất cần có hướng dẫn có thể hơn đặc biệt là quy trình thủ tục; đề nghị hỗ trợ chi phí kiểm toán cho HTX đồng bào dân tộc và HTX có ít nhất 30% đồng bào dân tộc tham gia; cần nghiên cứu bổ sung quy định một số loại tài sản có thể thế chấp vay vốn vào luật, tạo điều kiện để HTX được dùng tài sản kết cấu hạ tầng này làm tài sản thế chấp để vay vốn…

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: H.Y

All in one
Lên đầu trang