LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Tính đến tháng 12/2020

Số lượng Hợp tác xã

284

Hợp tác xã

133

Nông nghiệp

23

CN - TTCN

42

Vận tải

29

TM - DV

50

Xây dựng

7

Tín dụng

Sản phẩm của các Hợp tác xã thành viên

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào, Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ có thể giúp gì cho bạn
Gọi ngay cho chúng tôi