Cơ hội làm việc tại
Ở thành phố Cần Thơ

Tính đến tháng 3/2023

Số lượng Hợp tác xã

314

Hợp tác xã

158

Nông nghiệp

25

Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp

45

Vận tải

30

Thương mại - Dịch vụ

49

Xây dựng

7

Tín dụng

Hợp tác xã Hiếu Bình
Lĩnh vực nông nghiệp

Hợp tác xã Hiếu Bình

Thực hiện đa dạng hóa các loại hình dịch vụ hỗ trợ hiệu quả, thiết thực cho thành viên
Hợp tác xã Khiết Tâm
Lĩnh vực nông nghiệp

Hợp tác xã Khiết Tâm

Tiếp tục phát triển chuỗi giá trị sản xuất lúa giống hỗ trợ hiệu quả cho thành viên, góp phần nâng cao lợi ích cánh đồng lớn
Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy sản Thắng Lợi
Lĩnh vực nông nghiệp

Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy sản Thắng Lợi

Vai trò của Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy sản Thắng Lợi trong việc xây dựng cộng đồng thành viên bền vững, hợp tác cùng phát triển gắn với chuỗi giá trị sản phẩm
Tổ hợp tác My Hậu
Lĩnh vực nông nghiệp

Tổ hợp tác My Hậu

Tổ hợp tác My Hậu đăng ký xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nhằm nâng cao giá trị hướng đến sản phẩm sạch
Quỹ Tín dụng nhân dân Nam Cần Thơ
Lĩnh vực Tín dụng

Quỹ Tín dụng nhân dân Nam Cần Thơ

Đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, hiệu quả
Hợp tác xã Vận tải thủy bộ Hưng Phú
Lĩnh vực Vận tải

Hợp tác xã Vận tải thủy bộ Hưng Phú

Phục vụ thành viên ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn gắn với thực hiện đúng các qui định về quản lý vận tải của Nhà nước
Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Nhất Tâm
Lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ

Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Nhất Tâm

Mô hình hợp tác xã thực hiện sản xuất gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm
Hợp tác xã Nông sản xanh Cần Thơ
Lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ

Hợp tác xã Nông sản xanh Cần Thơ

Hợp tác xã Quốc Noãn
Lĩnh vực Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp

Hợp tác xã Quốc Noãn

Dạy nghề cho thành viên, không ngừng đa dạng sản phẩm sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, vực dậy một làng nghề
Hợp tác xã Rau an toàn Hòa Phát
Lĩnh vực Nông nghiệp

Hợp tác xã Rau an toàn Hòa Phát

Tổ chức tốt các dịch vụ hỗ trợ đầu vào đầu ra, liên kết sản phẩm, sản xuất rau sạch theo hướng an toàn

HỢP TÁC XÃ

ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác nổi bật trên các lĩnh vực của thành phố Cần Thơ

Thành viên Liên minh Hợp tác xã thành phố

Sản phẩm của các thành viên

Scroll to Top