Thúc đẩy phát triển hợp tác xã, gắn với quy hoạch vùng sản xuất

Thúc đẩy phát triển hợp tác xã, gắn với quy hoạch vùng sản xuất

Theo Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam, năm 2022 tình hình kinh tế tập thể, HTX phát triển năng động và đạt các mục tiêu đề ra.

HTX nông sản xanh Cần Thơ tham gia quảng bá sản phẩm tại một hội chợ xúc tiến thương mại do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức tại Cần Thơ.

Hiện cả nước có 29.021 HTX, trong đó có 1.723 HTX nông nghiệp và 464 HTX phi nông nghiệp được thành lập mới trong năm 2022. Và đa phần các HTX đều hoạt động đảm bảo theo Luật HTX 2012, từng bước phát triển sản xuất kinh doanh, nỗ lực chuyển đổi số; chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, phát triển sản phẩm chế biến sâu, đạt tiêu chuẩn chất lượng… đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Từ đó thu hút các hộ sản xuất nhỏ lẻ vào HTX, giúp nâng cao thu nhập và đời sống của thành viên, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương.

Ðể kinh tế tập thể, HTX phát triển năng động, hiệu quả và bền vững, năm 2023, Liên minh HTX Việt Nam tập trung triển khai các chương trình hành động, tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Cùng với đó, đẩy mạnh nâng cao năng lực quản trị, đào tạo nghề cho người lao động và thành viên gắn với sản phẩm của HTX; thúc đẩy hình thành các mô hình kinh tế tập thể, HTX phát triển năng động, hiệu quả trong giai đoạn mới. Trong đó có nhiều mô hình HTX, gắn với quy hoạch vùng sản xuất, phát triển liên kết giữa các thành viên và giữa các HTX với doanh nghiệp, đem lại lợi ích thiết thực cho thành viên vào HTX.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Mỹ Hoa

All in one
Scroll to Top