Thành lập mới 21 hợp tác xã

Thành lập mới 21 hợp tác xã

Theo Liên minh Hợp tác xã (HTX) TP Cần Thơ, năm 2022, thành phố đã thành lập mới 21 HTX, trong đó có 14 HTX nông nghiệp và 7 HTX phi nông nghiệp, đạt 105% kế hoạch đề ra.

Nhiều HTX nông nghiệp Cần Thơ tham gia kết nối thị trường tiêu thụ… tại hội chợ xúc tiến thương mại do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức ở Cần Thơ.​

Hầu hết các HTX thành lập mới đều được tư vấn, hỗ trợ đảm bảo hoạt động đúng Luật HTX 2012 và từng bước phát huy năng lực hoạt động, thực hiện có hiệu quả  các dịch vụ đầu vào và đầu ra cho thành viên. Cùng với nỗ lực của các HTX, năm 2022, Liên minh HTX thành phố đã phối hợp cùng với các ngành, các cấp thành phố, hỗ trợ cho nhiều HTX nông nghiệp sản xuất theo quy trình VietGAP, Global GAP; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể; làm cầu nối hỗ trợ các HTX có nhu cầu vay vốn, tiếp cận với Quỹ hỗ trợ HTX Trung ương và các chương trình cho vay ưu đãi của các ngân hàng thương mại; hỗ trợ kết nối tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm cho 122 HTX với các công ty, doanh nghiệp, hệ thống siêu thị, các sàn thương mại điện tử. Kết quả, năm 2022, thành phố có 40 HTX thực hiện ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp thu mua và đã có trên 200.000 tấn lúa, trái cây, cá tra và các loại thủy sản khác được hỗ trợ tiêu thụ… qua đó đã góp phần thúc đẩy hình thành các mô hình HTX theo chuỗi giá trị trên địa bàn thành phố.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Mỹ Hoa

All in one
Scroll to Top