Phát huy vai trò dẫn dắt của các Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Phát huy vai trò dẫn dắt của các Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Hiện cả nước có 51 Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) địa phương, có tổng vốn hoạt động 2.262 tỉ đồng, với doanh sô cho vay đạt hơn 19.870 tỉ đồng. Tính đến thời điểm này, các Quỹ địa phương đã cho vay trên 11.059 lượt HTX, 2.200 tổ hợp tác và 750.000 lượt thành viên HTX. Trong đó, khu vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 68% và phi nông nghiệp chiếm 32%. Song hành với các Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX địa phương, còn có Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam, có tổng vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, với doanh số cho vay đạt 894 tỉ đồng và dự nợ là 422 tỉ đồng. Đến nay, QUỹ này đã cho vay trên 296 dự án của HTX tại 45 tỉnh, thành phố; trong đó, tỷ lệ cho vay khu vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 86,8% và khu vực phi nông nghiệp chiếm 13,2% với chất lượng tín dụng tốt… Qua đó, đã giúp cho các HTX ở các ngành, các lĩnh vực tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi, đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoạt động có lãi, góp phần tạo việc làm cho thành viên và người lao động tại các địa phương; đồng thời, giúp nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất kinh doanh giữa các thành viên của HTX và giữa các HTX với các đối tác, doanh nghiệp.

Để các Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX địa phương và Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam phát triển bền vững và phát huy vai trò dẫn vốn hiệu quả cho HTX, tổ hợp tác trong bối cảnh mới, Liên minh HTX Việt Nam kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan xem xét, ban hành quy định cho phép Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX cấp tỉnh, thành phố và Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam được áp dụng cơ chế cho vay không đảm bảo bằng tài sản đối với các HTX nông nghiệp và thành viên, theo quy định tại Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 7-9-2018 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; ban hành quy định, tạo điều kiện cho các Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX địa phương và Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam huy động vốn ngoài ngân sách từ chương trình, dự án, nguồn tài trợ, viện trong và ngoài nước.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Mỹ Hoa

All in one
Scroll to Top