Huy động và ưu tiên các nguồn lực hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Huy động và ưu tiên các nguồn lực hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Theo Liên minh Hợp tác xã (HTX) TP Cần Thơ, qua 10 năm thực thi Luật HTX năm 2012, TP Cần Thơ đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách hỗ trợ, góp phần củng cố và nâng chất hoạt động cho khu vực kinh tế tập thể, mà nòng cốt là HTX.

Hiện toàn thành phố có 301 HTX và 1.350 tổ hợp tác hoạt động đa dạng ở các ngành, nghề lĩnh vực, với hơn 60.000 thành viên, đạt doanh thu trên 2.400 tỉ đồng/năm. Trong đó, có hơn 70% HTX hoạt động hiệu quả và thực hiện tốt Luật HTX năm 2012, đem lại hiệu quả thiết thực cho thành viên, tạo nên bước chuyển tích cực, tăng quy mô cả về số lượng lẫn chất lượng. Đặc biệt, ở lĩnh vực nông nghiệp, có nhiều HTX kiểu mới hoạt động với quy mô lớn, thu hút từ 50-100 thành viên, có vốn điều lệ từ 1-7 tỉ đồng, với diện tích sản xuất từ 300-1.000ha, từ đó phát triển liên kết sản xuất gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Song để phát huy, tiềm năng và lợi thế phát triển kinh tế tập thể, HTX, các ngành, các cấp và các địa phương cần quan tâm, thực hiện tốt công tác huy động và ưu tiên các nguồn lực từ ngân sách để thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX. Theo đó, cần chú trọng nghiên cứu và xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế tập thể, HTX; nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng cho các HTX; hỗ trợ các HTX tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng đối với các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả… Qua đó, giúp các HTX dễ dàng tiếp cận các chính sách hỗ trợ, tạo đòn bẩy để kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững trong bối cảnh mới.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Mỹ Hoa

All in one
Scroll to Top