Tiếp thêm nguồn vốn cho kinh tế tập thể

Tiếp thêm nguồn vốn cho kinh tế tập thể

Để thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, mà nông cốt là hợp tác xã (HTX) phát triển ngang tầm với các thành phần kinh tế khác trong nền kinh tế thị trường, hiện Liên minh HTX Việt Nam cùng với các bộ, ngành có liên quan và các tỉnh, thành trên cả nước đã và đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ về vốn cho HTX. Từ đó, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tập thể, HTX gia tăng nguồn lực về vốn, để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Bảo, cho biết: Hiện hệ thống Liên minh HTX có 1 Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Trung ương và 55 Quỹ HTX tại địa phương. Tính từ năm 2002 – 2021, các Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đã cho vay 2.105 tỉ đồng, tập trung chủ yếu vào 615 dự án đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Cùng với đó, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Liên minh HTX các tỉnh, thành trên cả nước hỗ trợ 3.100 HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện cho 1.491 HTX tiếp cận nguồn vốn, với tổng kinh phí là 186 tỉ đồng từ các chính sách ứng dụng khoa học công nghệ; hỗ trợ 540 HTX ứng dụng công nghệ như sơ chế, đóng gói, bảo quản sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm; hỗ trợ 6.000 HTX sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ… Từ đó, từng bước hình thành các mô hình HTX sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, nông sản tại các địa phương, giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thành viên HTX.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, hướng tới, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các HTX thực hiện các thủ tục tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi; đồng thời phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức các lớp tập huấn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, quản lý, sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả…để giúp các HTX có thêm kiến thức, kỹ năng trong quá trình quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh. Yêu cầu các quỹ hỗ trợ phát triển HTX tại các địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối ưu nhu cầu vốn phát triển kinh doanh, hỗ trợ tối ưu nhu cầu vốn phát triển kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động và thị trường tiêu thụ cho các HTX,…Cùng với đó, để gia tăng nguồn lực về vốn cho khu vực kinh tế tập thể, hiện Bộ Tài chính đã làm thủ tục cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Trung ương là 450 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Ngân hàng Nhà nước đã và đang triển khai nhiều cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tập thể, HTX tiếp cận nguồn vốn tính dụng như giảm mặt bằng lãi suất, ổn định tỷ giá; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế tín dụng theo hướng tạo điều kiện cho HTX mở rộng sản xuất kinh doanh và tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng; xây dựng cơ chế đặc thù đối với một số ngành sử dụng nhiều lao động hiệu quả, nhất la trong lĩnh vực nông nghiệp; quy trình, thủ tục được đơn giản hóa, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tập thể mở rộng sản xuất kinh doanh và tiếp cận nguồn vốn tại các tổ chức tín dụng…

Với nhiều chương trình, chinh sách hỗ trợ vốn dành riêng cho khu vực kinh tế tập thể, HTX được các bộ, ngành triển khai sẽ góp phần tạo điều kiện cho các HTX và thành viên có thêm nguồn lực đầu tư, tập trung phát triển sản xuất theo hướng công nghệ cao, tăng cường áp dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh, thúc đẩy hình thành các mô hình sản xuất xanh, sạch, an toàn tại các địa phương…Từ đó, thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, mà nồng cốt là HTX vươn lên phát triển, khẳng định được vị trí, vai trò trong nền kinh tế thị trường.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Mỹ Hoa

All in one
Scroll to Top