Củng cố, phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Củng cố, phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, hoạt động của các loại hình kinh tế tập thể tại các huyện nông thôn mới trên địa bàn thành phố tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Qua đó đã thể hiện  vai trò trong định hướng phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, phát triển ngành nghề và xóa đói giảm nghèo trên địa bàn các xã. Năm 2022, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tiếp tục phối hợp với UBND các huyện Liên minh Hợp tác xã (HTX), Hội Nông dân tập trung chỉ đạo, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, HTX. Đồng thời, xây dựng các mô hình liền kề trong sản xuất khép kín. Cùng đó, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần nâng chất tiêu chí tổ chức sản xuất.

Năm 2021, các huyện đã thành lập mới 12 HTX nông nghiệp, nâng tổng số HTX nông nghiệp 4 huyện là 98 HTX với 2.046 thành viên, chiếm 69% số HTX nông nghiệp của toàn thành phố. Trong đó, có 32 HTX nông nghiệp thực hiện liên kết sản xuất hàng hóa và sản phẩm đảm bảo theo tiêu chuẩn VietGAP.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: L. Mẫn

All in one
Scroll to Top