ĐBSCL có nhiều hợp tác xã phát triển năng động, đạt doanh thu trên 10 tỉ đồng/năm

ĐBSCL có nhiều hợp tác xã phát triển năng động, đạt doanh thu trên 10 tỉ đồng/năm

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, ĐBSCL đã có nhiều hợp tác xã (HTX) phát triển năng động, sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao cho thành viên và nông dân vào HTX.

Đến cuối năm 2021, vùng ĐBSCL có 16.149 tổ hợp tác và 3.236 HTX, tăng 1.911 HTX so với năm 2001. Trong đó có 1.754 HTX hoạt động hiệu quả, doanh thu bình quân tăng từ 872,92 triệu đồng/HTX vào năm 2001 lên 5,43 tỉ đồng/HTX vào năm 2021, (tăng 6,2 lần so với năm 2001); thu nhập bình quân của thành viên và lao động tại các HTX tăng từ 12,07 triệu đồng/người năm 2001 lên 50 triệu đồng/người năm 2021; số lượng cán bộ quản lý HTX đạt trình độ sơ, trung cấp chiếm 39,39%; số cán bộ quản lý có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 21,54%/tổng số cán bộ quản lý HTX cả vùng. Đặc biệt, ĐBSCL có nhiều điển hình vừa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, vừa đảm nhiệm tốt vai trò dẫn dắt, hỗ trợ kinh tế hộ thành viên phát triển sản xuất chuỗi giá trị; xuất hiện nhiều mô hình HTX phát triển sản phẩm nông nghiệp bản địa. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) kết hợp với du lịch nông nghiệp, nông thôn,… Nổi bật có HTX thanh long Tầm Vu (tỉnh Long An), HTX nông nghiệp Evergrowth (tỉnh Sóc Trăng), HTX dịch vụ nông nghiệp Tân Cường (tỉnh Đồng Tháp), HTX chăn nuôi và thủy sản Gò Công và HTX Rạch Gầm (tỉnh Tiền Giang)… đã áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến với quy mô lớn, đạt doanh thu trên 10 tỉ đồng/năm, giúp nâng cao thu nhập cho thành viên và nông dân vào HTX.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Mỹ Hoa

All in one
Scroll to Top