Phong Điền phấn đấu có 6 sản phẩm đạt chuẩn OCOP

Phong Điền phấn đấu có 6 sản phẩm đạt chuẩn OCOP

Trên cơ sở rà soát các sản phẩm tiềm năng địa phương, dự kiến năm 2022 huyện Phong Điền tham gia đánh giá, công nhận 6 sản phẩm chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), gồm: Đông trùng hạ thảo khô của Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Giọt Phù Sa, thị trấn Phong Điền; Sầu riêng Tân Thới của Tổ hợp tác sản xuất sầu riêng Tân Thới, xã Tân Thới; Vú sữa Trường Khương A của Hợp tác xã cây ăn trái ấp Trường Khương A, xã Trường Long; Nhãn Ido của Hợp tác xã Nhãn Nhơn Nghĩa, xã Nhơn Nghĩa; Rượu dâu Hạ Châu, Mứt dâu Hạ Châu Phong Điền của hộ kinh doanh Bảy Thum, xã Nhơn Ái.

Trong năm 2021, UBND huyện Phong Điền đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP Đông trùng hạn thảo khô của Hợp tác xã Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Giọt Phù Sa. Kết quả đánh giá xếp hạng. Bên cạnh đó, huyện hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, quy trình đánh giá phân hạng các sản phẩm OCOP cho chủ thể đăng ký thực hiện sản phẩm OCOP.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Kim Phúc

All in one
Scroll to Top