Lưu bản nháp tự động

Thời gian qua, các cấp, các ngành chức năng ở TP Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt động khuyến nông đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và giúp nông dân nhân rộng, phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả. Đồng thời, hệ thống khuyến nông tại thành phố cũng được  củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của dòng chảy khoa học công nghệ thời đại 4.0 và hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Hỗ trợ  nông dân

Những năm qua, Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ (nay là Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp) đã triển khai khai nhiều hoạt động tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới. Qua đó, giúp nông dân từng bước thay đổi tập quán canh tác truyền thống sang áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thu nhập. Góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với quy hoạch và đặc điểm sản xuất từng vùng sinh thái của thành phố. Đồng thời, hỗ trợ nông dân xây dựng được nhiều mô hình trồng trọt và chăn nuôi hiệu quả. Điển hình là mô hình hệ thống tưới phun trên cây ăn  trái, nuôi vịt an toàn sinh học, nuôi dê sinh sản an toàn sinh học, nuôi cá chạch lấu trong bể lót bạt và nuôi lươn thương phẩm không bùn mật độ cao, trồng rau trong nhà lưới… Các mô hình đã góp phần thúc đẩy nông dân hiện đại hóa sản xuất, cũng như nâng cao nhận thức và hành động trong sản xuất theo hướng an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng và bảo vệ môi trường. Thúc đẩy đa dạng hóa các loại cây trồng vật nuôi giúp mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo điều kiện cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân.

Mặc dù trong từng giai đoạn có thay đổi về nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy và tên gọi khác nhau, nhưng tổ chức khuyến nông của TP Cần Thơ vẫn liên tục phát triển và không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khuyến nông. Hệ thống khuyến nông thành phố đã tích cực chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời chuyển tải kịp thời những chủ trương, đường lối, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đánh giá về công tác khuyến nông Cần Thơ trong 20 năm qua, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, khẳnh định, hệ thống khuyến nông Cần Thơ là đầu mối, là lực lượng nòng cốt trong triển khai, thực hiện các chương trình, dự án về khuyến nông của Trung ương và TP Cần Thơ thời gian qua. Đây cũng là lực lượng tiên phong trong chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới. Đồng thời, giúp xây dựng thành công nhiều mô hình mới cho nông dân, hợp tác xã, góp phần làm tăng nhanh sản lượng, chất lượng nông sản. Trải qua 20 năm, dù có lúc thăng, lúc trầm nhưng những người làm công tác khuyến nông Cần Thơ vẫn luôn thực hiện tốt trọng trách được giao.

Mô hình trồng dưa lưới áp dụng công nghệ cao tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Đổi mới hoạt động khuyến nông

Phát huy các kết quả đã đạt được và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác khuyến nông, tới đây bên cạnh tiếp tục kiện toàn hệ thống khuyến nông từ thành phố đến các cấp cơ sở, đòi hỏi các tổ chức, cá nhân có liên quan và toàn thể những người tham gia làm công tác khuyến nông cần quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông. Chú ý đổi mới nội dung hoạt động theo sự phát triển của khoa học công nghệ và các yêu cầu của thực tiễn. Quan tâm xây dựng các mô hình khuyến nông theo chuỗi giá trị, theo vùng chuyên canh và vùng nguyên liệu. Thúc đẩy ứng dụng các công nghệ cao, công nghệ số góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn của thị trường. Hỗ trợ nông dân xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến, nông nghiệp xanh, phát thải thấp gắn với bảo vệ môi trường như nông nghiệp thông minh, nông nghiệp kết hợp với du lịch,  nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ… Qua đó, góp phần xây dựng, phát triển nền nông nghiệp thành phố hiệu quả, toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, đảm bảo chất lượng, hội nhập quốc tế theo chiều sâu và nâng cao thu nhập cho nông dân.

Theo bà Trần Thị Thiên Thư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, cần có sự phối hợp tốt và chặt chẽ hơn giữa hệ thống khuyến nông với các cấp hội nông dân để xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, mô hình nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số… Đồng thời, phối hợp trong đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại chỗ cho nông dân và vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Thời gian tới, các cấp hội nông dân cũng tiếp tục quan tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nông dân. Đẩy mạnh phát triển phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và chung tay phát huy tiềm năng, lợi thế của nông nghiệp Cần Thơ, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập của người dân.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hè, trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp thành phố và những người làm công tác khuyến nông cần tiếp tục quan tâm kiện toàn hệ thống khuyến nông các cấp về tổ chức bộ máy, biên chế, chất lượng của đội ngũ làm công tác khuyến nông. Đây là nhiệm vụ hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Song song đó, cần tập trung xây dựng nhiều mô hình mới để có mô hình trình diễn, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, chuyển đổi số và những giải pháp tiên tiến trong sản xuất cho nông dân, hợp tác xã. Thực hiện tốt vai trò là cầu nối có hiệu quả nhất và tích cực nhất để gắn kết giữa doanh nghiệp với nông dân và các hợp tác xã nhằm tạo liên kết chặt giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để sản xuất bền vững…

Theo Báo Cần Thơ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

All in one
Scroll to Top