Phát huy vai trò phụ nữ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng 

Các cấp Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, các cấp Hội LHPN huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35-CT/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các cấp Hội LHPN huyện Cờ Đỏ tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến địa bàn dân cư, để hội viên, nhân dân nắm vững, góp phần ngăn ngừa, phản bác kịp thời thông tin giả mạo, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ, các cấp Hội LHPN huyện đã tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước bằng nhiều hình thức. Qua đó, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong cán bộ (CB), hội viên (HV) và nhân dân, từ đó, tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, đội ngũ tuyên truyền viên các cấp Hội đã tổ chức 79 cuộc truyền thông, tập huấn, hội nghị, hội thi, sinh hoạt chuyên đề với 3.956 lượt hội viên, phụ nữ tham gia…

Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, các cấp Hội đã xây dựng 74 mô hình, vận động 3.700 hộ sửa sang nhà cửa, cải tạo vườn tạp; vận động 500 hộ chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học; 70% hộ dân thực hành phân loại rác thải tại hộ; 3.124 hộ sử dụng hố xử lý rác hữu cơ bằng chế phẩm sinh học; phát triển mới 50 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng, 715 vườn mẫu, 31 tổ hợp tác, 1 hợp tác xã. Chỉ đạo ra mắt 74 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình… Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác, có 80 tập thể, cá nhân CB, HV phụ nữ cơ sở được biểu dương, khen thưởng…

Trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, các cấp Hội LHPN huyện đã tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch; vận động hỗ trợ 2 tấn rau củ, 400kg củ cải trắng, 80kg nấm rơm cho bếp ăn của khu cách ly trên địa bàn huyện; hỗ trợ kết nối tiêu thụ hàng chục tấn nông sản cho người dân trên địa bàn. Ðồng thời, vận động, hỗ trợ 5.600 suất ăn cho chốt gác kiểm soát phòng, chống dịch; hỗ trợ 370 phần quà (gồm gạo và nhu yếu phẩm) cho hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng dịch COVID-19; tham gia trực các chốt kiểm soát phòng, chống dịch…

Bên cạnh đó, các cấp Hội LHPN huyện tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận nhằm đấu tranh với những thông tin xấu, độc, thông tin có nội dung xuyên tạc công tác phòng, chống dịch bệnh của Ðảng, Nhà nước và địa phương… Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, các cấp Hội LHPN huyện kịp thời hỗ trợ CB, HV, nhân dân ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển sản xuất bằng các hình thức: hỗ trợ vốn vay, xây dựng các mô hình giải quyết việc làm hiệu quả, hỗ trợ xây dựng Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo. Trong đó, năm 2022 và 6 tháng của năm 2023, các cấp Hội đã xây dựng và sửa chữa 16 căn Mái ấm tình thương, giúp phụ nữ nghèo an cư.

Tuy nhiên, việc thực hiện các chủ trương, chính sách hỗ trợ phụ nữ trên địa bàn huyện có mặt hạn chế; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ, động viên, giúp đỡ hội viên, phụ nữ có lúc, có nơi chưa kịp thời, đồng bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp Hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc chưa nhạy bén, thiếu kịp thời; một số CB Hội chưa quan tâm đúng mức, chưa nhận thức đúng tính chất nguy hiểm của âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chưa nhận thức đầy đủ mối nguy hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Theo bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ, Hội LHPN các cấp trong huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CB, HV và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng, vị trí của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; vạch trần âm mưu, thủ đoạn nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc… Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ; trong đó, có Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của phụ nữ, tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên nữ, phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các gương điển hình phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Song song đó là tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội LHPN trong huyện, thực hiện tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Ðảng, Nhà nước với các tầng lớp phụ nữ; thực hiện các giải pháp nâng cao trình độ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần phụ nữ; tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ chủ động, tham gia có hiệu quả trong công tác quản lý, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật. Qua đó, tiếp tục thu hút được toàn thể CB, HV và nhân dân tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm tạo “thế trận lòng dân” vững chắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng.

Theo Báo Cần Thơ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

All in one
Scroll to Top