Phát triển sản phẩm OCOP khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn 

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển vừa ký ban hành kế hoạch số 93/KH-UBND thực hiện Ðề án “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Kế hoạch hướng đến phát triển sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Theo đó, thành phố phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 150 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó giai đoạn 2023-2025 công nhận thêm 60 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, phấn đấu 2 sản phẩm OCOP đạt 5 sao công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia. Ðồng thời, có ít nhất 50% làng nghề có sản phẩm OCOP, góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề địa phương; có ít nhất 20% chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định…

Kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: công tác quản lý, điều hành thực hiện chương trình OCOP toàn thành phố; tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực, chuyển đổi tư duy về chương trình; cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực; phát triển sản phẩm OCOP gắn với thế mạnh, lợi thế vùng nguyên liệu địa phương; tăng cường chuyển đổi số trong chương trình OCOP…

Theo Báo Cần Thơ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

All in one
Scroll to Top