Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về KTTT

ngày 10/4/2023 Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khai giảng lớp Chuyên đề 1 “Quản trị và điều hành hoạt động trong hợp tác xã năm 2023” theo kế hoạch. Tham dự khai giảng lớp có Lãnh đạo Liên minh HTX, đại diện Lãnh đạo Hội Luật gia thành phố, giảng viên Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ HTX Miền Nam, cùng 45 học viên là thành viên quản lý của hợp tác xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Thời gian lớp học diễn ra 05 ngày (10/4/2023-14/4/2023). Học viên tham dự được cung cấp những nội dung cơ bản về tổ chức quản trị điều hành HTX; Chính sách hỗ trợ và phát triển HTX; Những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường; Nhận diện, kiểm soát rủi ro pháp lý trước và sau khi ký hợp đồng kinh doanh … và học viên được tham quan học tập mô hình tại HTX nông nghiệp ứng dụng cao và du lịch cộng đồng Mỹ Phước, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Theo Liên minh HTX TP Cần Thơ

All in one
Scroll to Top