Đề nghị hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Cử tri đề nghị tăng cường thực hiện các biện pháp hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm, phát triển sản xuất. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thành phố như sau:

Nhằm thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp bằng hình thức trực tuyến, đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, Sở NN&PTNT phối hợp VNPT Cần Thơ xây dựng sàn thương mại điện tử (chonongsancanho.vn); phối hợp tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ dân nhằm đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử (voso.vn, postmart.vn, chonongsancantho.vn).

Thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND của HĐND thành phố, Sở NN&PTNT tổ chức hội thảo “Thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp”; đang triển khai tổng hợp đề xuất 3 dự án hỗ trợ và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp từ các HTX và doanh nghiệp. Đồng thời, đã và đang thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật hướng dẫn nông dân trong quá trình canh tác, như: 1 phải 5 giảm, 3 giảm 3 tăng, VietGAP, sản xuất theo hướng hữu cơ… nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận. Tiếp tục xây dựng chuỗi liên kết sản xuất nguyên liệu – chế biến – tiêu thụ; mở rộng và khuyến khích các hình thức nuôi “gia công”, liên kết, “nuôi theo hợp đồng”, với mục tiêu tất cả các hộ nuôi cá tra trên địa bàn được bao tiêu sản phẩm; các đối tượng nuôi thủy sản khác xây dựng chuỗi liên kết với các siêu thị và hệ thống cửa hàng bán lẻ nhằm ổn định đầu ra cho sản phẩm…

Ngoài ra, ngành nông nghiệp tiếp tục tham mưu ban hành các chính sách hỗ trợ thành lập HTX nông nghiệp, hỗ trợ HTX nâng cao năng lực quản lý, liên kết sản xuất và vận hành ngày càng hiệu quả hơn; phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn; xây dựng chương trình bình ổn giá đối với các sản phẩm thủy sản, xây dựng mức giá sàn chung và có chính sách trợ giá nhằm phát triển nghề nuôi thủy sản theo hướng ổn định, bền vững thông qua kênh thương mại điện tử…

Theo Báo Cần Thơ

All in one
Lên đầu trang