Phấn đấu có trên 60% hợp tác xã hoạt động có hiệu quả 

Năm 2023, Liên minh hợp tác xã (HTX) Việt Nam, phấn đấu vận động thành lập mới 3.000 tổ hợp tác, 2.000 HTX và 15 liên hiệp HTX. Trong đó, có hơn 60% HTX hoạt động có hiệu quả và thu nhập bình quân của người lao động trong HTX tăng 10% trở lên so với năm 2022…

HTX sản xuất thương mại Nhất Tâm, quận Ninh Kiều tăng cường đầu tư sản xuất đa dạng các mặt hàng thủy sản, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Liên minh HTX Việt Nam đã và đang phối hợp cùng với các bộ, ngành hữu quan và các địa phương triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, HTX đổi mới phương án sản xuất kinh doanh khả thi và nâng cao sức cạnh tranh gắn với chuỗi giá trị; khuyến khích các HTX, liên hiệp HTX chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, hỗ trợ các HTX nâng cao chất lượng dịch vụ, ứng dụng các tiêu chuẩn, công nghệ cao vào sản xuất, phát triển đa dạng sản phẩm chế biến sâu, đạt các tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu…

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Mỹ Hoa

All in one
Scroll to Top