thạnh lợi tập trung tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

Trên địa bàn xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh có 5 hợp tác xã (4 hợp tác xã nông nghiệp và 1 hợp tác xã nước sạch) và 14 tổ hợp tác. Với chủ lực của địa phương là cây lúa, xã hình thành vùng sản xuất lúa tập trung tại Hợp tác xã Khiết Tâm với diện tích hơn 350ha và Hợp tác xã Quỳnh Phúc với diện tích 250ha. Cùng đó, vận động 2 hợp tác xã trên tham gia đăng ký và áp dụng quy trình VietGAP trong sản xuất. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Thạnh Lợi hiện có sản phẩm hủ tiếu bánh đa Nhật Nguyệt được thành phố đánh giá đạt 3 sao.

Thạnh Lợi tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng thời tăng cường hỗ trợ các hợp tác xã tổ chức lại sản xuất theo hướng tăng hiệu quả; ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu hàng hóa. Xã tiếp tục vận động thành lập các hợp tác xã mới, rà soát, khảo sát, hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP tiềm năng trên địa bàn

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: L. Mẫn

All in one
Scroll to Top