TP Cần Thơ: Phấn đấu có 2.000 tổ hợp tác, 400 hợp tác xã và 5 liên hiệp hợp tác xã 

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 2-2-2023 của Chính phủ và Chương trình số 49-CTr/TU ngày 27-12-2022 của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16-6-2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) trong giai đoạn mới tại TP Cần Thơ.

Trồng thanh long ruột đỏ ở Hợp tác xã Phước Thiên, xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai.

Kế hoạch hướng đến phát triển KTTT năng động, hiệu quả, bền vững cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của kinh tế thành phố với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở tôn trọng bản chất, giá trị và nguyên tắc của KTTT; góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên.

Theo đó, thành phố phấn đấu đến năm 2030 có 2.000 tổ hợp tác, với trên 80.000 thành viên; 400 hợp tác xã, với trên 40.000 thành viên; 5 liên hiệp hợp tác xã, với 20 hợp tác xã thành viên. Đồng thời, có từ 80-100 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển các chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực: lúa gạo, trái cây, thủy sản đáp ứng nhu cầu nội địa; đẩy mạnh tham gia các chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài… Đến năm 2045, phấn đấu thu hút tối thiểu 20% dân số của thành phố tham gia các tổ chức KTTT; mở rộng quy mô hoạt động của các tổ chức KTTT, có nhiều hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy mô lớn thuộc nhóm hàng đầu cả nước.

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND thành phố đề ra các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu: tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển KTTT; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với KTTT…

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Chi Mai

All in one
Scroll to Top