Chỉ có 6 cụm từ ‘hợp tác xã’ được nhắc đến trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Sáng 10/3, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam cùng Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể” nhằm phát huy quyền làm chủ, nguyện vọng của khu vực kinh tế tập tể, hợp tác xã (HTX), nông dân, hộ cá thể trong lĩnh vực nông nghiệp về tiếp cận đất đai.

Kinh tế tập thể, HTX có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, vì vậy, việc chăm lo cho khu vực kinh tế tập thể, HTX là vai trò của Nhà nước và tất cả các bộ ngành.

Hiện, Nghị quyết 18-NQ/TW về quản lý đất đai, Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết 20-NQ/TW về kinh tế tập thể đã có những nội dung về đất đai liên quan đến khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Tháo gỡ khó khăn về đất đai cho kinh tế tập thể, HTX sẽ thúc đẩy khu vực này phát triển.

Đặc biệt, Nghị quyết 20 có mục chung về đất đai. Trong đó, các cơ quan Trung ương đều chỉ rõ thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể, HTX khó khăn trong tiếp cận đất đai nên khó thúc đẩy khu vực này phát triển.

Chính vì vậy, phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, cho rằng khi lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng là thời cơ để cùng bàn, trao đổi đóng góp với Quốc hội, Chính phủ về vấn đề đất đai để làm sao có Luật Đất đai hoàn thiện nhưng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và khu vực kinh tế tập thể, HTX tiếp cận và áp dụng vào sản xuất kinh doanh.

Bởi trong Nghị quyết 20 đã quy định rõ “phải có chính sách cho khu vực kinh tế tập thể, HTX tiếp cận đất đai, phải có quỹ đất để HTX tiếp cận và phải có chính sách phù hợp để HTX tiếp cận đất đai”.

Tuy nhiên, trong Dự thảo Luật Đất đai có 16 chương, 236 điều mới chỉ có 6 cụm từ “hợp tác xã (HTX)”, không có cụm từ “kinh tế tập thể” nào.

Cụ thể là trong Điều 38 về nội dung quyền sử dụng đất liên quan đến phá sản có 4 cụm từ “HTX”. Điều 151 về vấn đề ưu đãi tiếp cận đất có 1 cụm từ “HTX” và tại Khoản 2 điểm d có thêm 1 cụm từ “HTX” nữa.

“Như vậy, các chính sách ưu đãi, các nội dung quy định về đất đai chưa thể hiện được rõ các yêu cầu của Nghị quyết 19, 18 về đất đai dành cho khu vực kinh tế tập thể, HTX”, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương nêu vấn đề.

Ts Trần Hồng Hà, Nguyên Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, cũng cho rằng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) mới chỉ tập trung vào những nội dung liên quan gián tiếp đến HTX, đó là có những quy định về đất đai liên quan đến người nông dân. Và HTX có thể là một trong những đối tượng được thụ hưởng hoặc bị tác động bởi các quy định này. Tuy nhiên, hiện trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) không có điều khoản cụ thể trực tiếp nào liên quan đến vấn đề đất đai của khu vực kinh tế tập thể, HTX.

“Khu vực kinh tế tập thể, HTX mong chờ rất lớn làm sao để có thật nhiều từ “kinh tế tập thể”, “HTX” trong Luật Đất đai nhằm tháo gỡ những tồn tại trong nhiều năm qua và thúc đẩy khu vực này phát triển”, Ts Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Theo Thời Báo Kinh Doanh

All in one
Scroll to Top