Thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp tuần hoàn trong các hợp tác xã nông nghiệp

Thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp tuần hoàn trong các hợp tác xã nông nghiệp

Ngày 17-11, tại TP Cần Thơ, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức diễn đàn hợp tác xã (HTX) nông nghiệp với chủ đề phát triển kinh tế xanh và nông nghiệp tuần hoàn trong các HTX nông nghiệp

Tại diễn đàn, các bài tham luận tập trung vào thực trạng và định hướng phát triển hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp; phát triển nông nghiệp tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu và sự tham gia của các HTX nông nghiệp; giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa vùng ĐBSCL: cơ hội và thách thức đối với HTX nông nghiệp… Các diễn giả cũng giới thiệu một số mô hình nông nghiệp tuần hoàn trong nước và trên thế giới: mô hình trang trại nuôi heo tuần hoàn ở tỉnh Jiangxi, Trung Quốc; mô hình tuần hoàn với ruồi lính đen tại Tanzania; mô hình lúa – thủy sản kết hợp vùng ven biển ĐBSCL; mô hình VAC+ tại ĐBSCL…

Nhiều ý kiến cho rằng, để phát triển kinh tế xanh và nông nghiệp tuần hoàn trong các HTX nông nghiệp, trước tiên cần củng cố, nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của HTX; giúp HTX chuyển đổi sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ của Nhà nước; xã hội hóa nguồn lực đầu tư, tăng cường hợp tác quốc tế và các tác nhân khác. Các địa phương cũng cần đẩy mạnh công tác truyền thông; mở các lớp đào tạo, tập huấn, tham quan học tập để chuyển dần từ sản xuất theo các mô hình tuyến tính sang các mô hình sản xuất xanh, tuần hoàn…

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Mỹ Thanh

All in one
Scroll to Top