TP Cần Thơ công nhận thêm 18 sản phẩm OCOP

TP Cần Thơ công nhận thêm 18 sản phẩm OCOP

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 3787/QÐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) TP Cần Thơ năm 2022.

UBND thành phố công nhận 18 sản phẩm, gồm 10 sản phẩm của 8 chủ thể đạt 3 sao và 8 sản phẩm của 4 chủ thể đạt 4 sao. Cụ thể, 10 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao gồm: sản phẩm Phúc Lạc Yến của chủ thể Nguyễn Thanh Bình; đan lát lục bình Cờ Ðỏ của chủ thể Sơn Thị Lang; thanh nhãn Lê Gia của chủ thể Lê Văn Mến; sầu riêng Chị Thảo của chủ thể Nguyễn Văn Hùng; măng tây xanh Ri Bo Cần Thơ của chủ thể Nguyễn Ri Bo; chả lụa Thúy Hằng, chả chiên Thúy Hằng của chủ thể Phan Hồ Ðiệp; bánh đa Nhật Nguyệt, hủ tiếu Nhật Nguyệt, trà mãng cầu Diệu Phúc của chủ thể Ðỗ Hoàng Giao và 8 sản phẩm OCOP đạt 4 sao gồm: sản phẩm chả cá tươi, chả cá hấp, khô cá hô ngũ vị, nem nướng, chả viên trứng cút của chủ thể Chương Văn Út Ba; đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa Huấn Xoa của Công ty TNHH Ðông trùng hạ thảo Cờ Ðỏ Huấn Xoa; rượu mãng cầu Thới Hưng của chủ thể Vũ Văn Hiến; bưởi da xanh Thuận Phát của chủ thể Trần Thới Thuận.

Lũy kế đến nay, Cần Thơ có 92 sản phẩm OCOP được công nhận.  Trong đó, có 58 sản phẩm được công nhận 4 sao và 32 sản phẩm được công nhận 3 sao.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Quế Lim

All in one
Scroll to Top