Cần Thơ phấn đấu thành lập mới từ 20 hợp tác xã

Cần Thơ phấn đấu thành lập từ 20 hợp tác xã

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2023.

Theo đó, thành phố đề ra mục tiêu phấn đấu thành lập mới từ 20 hợp tác xã (HTX), 50-60 tổ hợp tác, trong đó tập trung xây dựng ít nhất từ 3 HTX có quy mô lớn trong lĩnh vực nông nghiệp. Thành viên HTX đạt 13.400 thành viên và 53.000 thành viên tổ hợp tác. Ước tổng doanh thu của các HTX năm 2023 khoảng 2.600 tỉ đồng; doanh thu bình quân HTX là 4,2 tỉ đồng; thu nhập bình quân HTX là 4,2 tỉ đồng; thu nhập bình quân của thành viên là 70 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân của người lao động là 55 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ cán bộ HTX đạt trình độ sơ, trung cấp là 48% và đạt trình độ cao đẳng, đại học là 24%.

Để đạt mục tiêu trên, thành phố tiếp tục thực hiện và hoàn thiện thể chế, chính sách lĩnh vực kinh tế tập thể; tuyên truyền, tập huấn các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và nâng cao năng lực nguồn nhân lực HTX. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả  hoạt động kinh tế tập thể, HTX; tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể. Thành phố huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể; hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo Báo Cần Thơ

All in one
Scroll to Top