Ký kết hợp tác giữa Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ và Mobifone thành phố Cần Thơ

Ký kết hợp tác giữa Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ và Mobifone thành phố Cần Thơ

Ngày 29/7/2022 Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ và Mobifone Cần Thơ đã nhất trí cùng nhau hợp tác để cung cấp các giải pháp nhằm thúc đẩy việc thực hiện chuyển đổi số công nghệ và viễn thông dành cho các cá nhân, đơn vị HTX thành viên Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ.

Hai bên thống nhất phối hợp thực hiện các chương trình nhằm góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại các đơn vị HTX thành viên Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ; xây dựng các mô hình HTX hiện đại trong thời đại kỷ nguyên số 4.0.

All in one
Scroll to Top