Thúc đẩy đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp

Thúc đẩy đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp

Ngày 7-12, Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (NQ13) và 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp (PNN) do Liên minh HTX Việt Nam phối hợp Bộ Kế hoạch và Ðầu tư tổ chức, diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Ðỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN. Ðồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, dự họp tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cùng các đại biểu dự họp tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Qua 20 năm thực hiện NQ13 và đặc biệt là khi có Luật HTX năm 2012, nhận thức về kinh tế tập thể (KTTT) và HTX trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đã được nâng cao; chính quyền các cấp kịp thời ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động và cơ chế chính sách để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn. Qua đó, KTTT và HTX trong lĩnh vực PNN phát triển mạnh cả về số lượng, chất lượng, quy mô và hiệu quả hoạt động, nhất là các HTX thương mại, dịch vụ và vận tải. Số lượng HTX tham gia xuất khẩu, ứng dụng công nghệ cao, tham gia phát triển sản phẩm OCOP, liên kết doanh nghiệp, chuỗi giá trị thị trường trong nước và xuất khẩu ngày càng tăng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững… Ðến cuối năm 2021, cả nước có 9.316 HTX PNN, chiếm 34,7% tổng số HTX cả nước, tăng 5.290 HTX so với cuối năm 2002. Cả nước cũng đã có 16 liên hiệp HTX trong lĩnh vực PNN, chiếm 15% tổng số liên hiệp HTX, đồng thời có 44.226 tổ hợp tác PNN. Các HTX, tổ hợp tác PNN thu hút gần 3 triệu thành viên và mang lại hiệu quả thiết thực cho thành viên…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại, từ đó đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy đổi mới, phát triển KTTT và HTX trong lĩnh vực PNN. Theo Liên minh HTX Việt Nam, đơn vị sẽ phối hợp Bộ Kế hoạch và Ðầu tư tổng hợp ý kiến của đại biểu tại hội nghị để xây dựng các báo cáo và đề xuất, tham mưu lên các cấp lãnh đạo Ðảng, Nhà nước để xem xét sửa đổi, bổ sung và ban hành thêm các văn bản mới phù hợp với yêu cầu phát triển mới, trong đó có sửa đổi Luật HTX năm 2012.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Ðỗ Văn Chiến nhấn mạnh: KTTT, HTX là thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta. Chúng ta đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong đổi mới, phát triển KTTT, HTX theo NQ13 và Luật HTX 2012. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và người dân về HTX kiểu mới được nâng lên, phù hợp với chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN ở nước ta và trên thực tế KTTT, HTX đóng góp quan trọng đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển bền vững… Tuy nhiên, đồng chí Ðỗ Văn Chiến cũng chỉ rõ một số khó khăn, hạn chế cần được khắc phục kịp thời để KTTT, HTX phát triển nhanh hơn. Trong đó, có những vấn đề liên quan đất đai, vốn và đào tạo nguồn nhân lực, tiếp cận khoa học kỹ thuật, kết nối thị trường…

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Khánh Trung

All in one
Scroll to Top