Đề nghị nhà nước giảm thuế thu nhập cho tất cả các hợp tác xã

Đề nghị nhà nước giảm thuế thu nhập cho tất cả các hợp tác xã

Hợp tác xã Dương Liễu là HTX dịch vụ nông nghiệp kinh doanh tổng hợp được thành lập từ năm 1958 hiện nay có 2467 hộ thành viên, HTX có 8,5 tỷ đồng vốn điều lệ. Tổng giá trị tài sản có 25 tỷ đồng, với 13 dịch vụ phục vụ thành viên và cộng đồng xã hội. Hiện nay HTX đang sử dụng 70 lao động tại 4 đội sản xuất và 01 doanh nghiệp trực thuộc. Dự kiến doanh thu năm 2021 đạt 75,4 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt: 2,2 tỷ đồng, thu nhập sau thuế: 4,2 tỷ đồng, tham gia hỗ trợ cộng đồng: 1,2 tỷ đồng. Là HTX hoạt động trên địa bàn nông thôn nên các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước hầu hết đều được hỗ trợ. 

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Dương Liễu (Hoài Đức - Hà Nội) kỷ niệm 62 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất

Hàng năm HTX đều được mời dự các chương trình tập huấn về luật HTX, công tác quản trị, điều hành, công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát, công tác hạch toán, kế toán HTX… do Liên minh HTX thành phố Hà Nội phối hợp với phòng Kinh tế huyện Hoài Đức tổ chức. Với sự giúp đỡ, hỗ trợ về đào tạo nghề của Liên minh HTX Việt Nam, HTX Dương Liễu đã tổ chức dạy nghề may cho hàng trăm lao động là con em thành viên HTX. HTX đã được hỗ trợ dạy nghề thêu, với 3 lớp cho trên 60 lao động đồng thời giúp HTX mở nghề thêu tranh truyền thống. 

Nhiều năm qua HTX đã được thụ hưởng các chính sách liên quan đến hỗ trợ gian hàng tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm do sở Công thương, Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX thành phố Hà Nội, UBND huyện Hoài Đức tổ chức, hỗ trợ…Từ năm 2003 đến nay HTX đã tham gia nhiều kỳ hội chợ tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Trung, Tây nguyên, Đồng bằng và Trung du bắc bộ. Từ các kỳ hội chợ HTX đã được tham gia nhiều hội thảo về công tác giới thiệu sản phẩm, công tác quản lý và phát triển thị trường. 

Là HTX hoạt động theo mô hình kinh doanh tổng hợp nên nhu cầu về vốn rất quan trọng. HTX đã được tiếp cận chương trình tạo việc làm thông qua nguồn vốn giải quyết việc làm 120 của Ngân hàng Chính sách xã hội. Thông qua quỹ hỗ trợ phát triển HTX thành phố Hà Nội hợp tác với HTX đã được vay vốn giải quyết khó khăn về công tác đầu tư hạ tầng lưới điện nông thôn. Mỗi năm HTX có từ 5 đến 10 thành viên được vay vốn từ quỹ hỗ trợ phát triển HTX thành phố, từ nguồn vốn vay đã giúp cho nhiều thành viên đầu tư sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho nhiều lao động khu vực nông thôn.

Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động đa ngành hợp tác xã Dương Liễu đã được tham gia dự án REII từ nguồn vốn của Ngân hàng thế giới WB. Từ nguồn vốn vay của dự án, hợp tác xã đã tổ chức lại hoạt động kinh doanh điện nông thôn, xắp xếp mô hình quản lý theo hướng hiện đại, chặt chẽ. Sau khi tiếp nhận tài sản bàn giao từ dự án tổn hao điện năng của hợp tác xã giảm rõ rệt từ 12% đến nay xuống còn 3% tạo đà cho hợp tác xã tái đầu tư nâng công suất cấp điện, hệ thống truyền tải đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Để hoàn thành công tác tổ chức lại hoạt động theo luật, hợp tác xã đã được Liên minh HTX thành phố Hà Nội, Phòng Tài chính Kế hoạch, phòng Kinh tế huyện Hoài Đức hỗ trợ từ công tác xây dựng đề án, soạn thảo điều lệ, công tác kiểm kê, định giá tài sản, các hoạt động khâu nối với chính quyền địa phương tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và điều hành, công tác đăng ký lại thành viên và tổ chức Đại hội vòng 1, đại hội vòng 2 đúng quy định. 

Từ khi chuyển đổi hoạt động theo luật hợp tác xã năm 1996 đến nay hợp tác xã đã tổ chức đăng ký lại hoạt động hợp tác xã 15 lần, tất cả 15 lần đều được các cơ quan hướng dẫn chu đáo, không gặp bất cứ khó khăn gì đồng thời kinh phí được hỗ trợ theo quy định.

Hợp tác xã đóng BHXH cho cán bộ, người lao động trong hợp tác xã từ năm 2003. Bên cạnh đó, HTX có các chính sách hỗ trợ giống vốn khi gặp khó khăn do thiên tại dịch bệnh, chính sách hỗ trợ chế biến sản phẩm, các chính sách hỗ trợ khác do địa phương ban hành, chính sách tín dụng, chính sách bảo hiểm xã hội.

Đề xuất, kiến nghị các chính sách cần sửa đổi, bổ sung để nhiều HTX được thụ hưởng trong những năm tới

Thứ nhất: Chính sách giảm thuế của nhà nước cho các hợp tác xã, quỹ tín dụng thực chất chỉ để hỗ trợ các đối tượng thuộc doanh nghiệp nhỏ có doanh thu dưới 20 tỷ trở xuống là không hợp lý. HTX Dương Liễu đề nghị nhà nước giảm thuế thu nhập cho tất cả các hợp tác xã bất kể doanh thu của HTX lớn hay nhỏ bởi tính nhân văn của HTX, HTX lấy quan hệ đối nhân làm bản chất, lấy an sinh của thành viên và phục vụ cộng đồng làm giá trị vậy nhà nước giảm thuế thu nhập cho các HTX cũng là một phần chăm lo tới cộng đồng và giúp cho các hợp tác xã tích lũy thêm nguồn lực để hỗ trợ cộng đồng. 

Thứ hai: Chính phủ nên dành riêng gói tín dụng cho các Quỹ hỗ trợ Phát triển HTX Trung ương và các tỉnh. Quỹ hỗ trợ HTX thực sự là kênh đầu tư cho HTX rất hiệu quả. Tuy nhiên nguồn vốn của các quỹ hỗ trợ rất hạn hẹp do vậy hạn mức cho vay thường rất khiêm tốn. Trong hoàn cảnh dịch bệnh nhằm khôi phục sản xuất các HTX cần rất nhiều vốn, đề nghị bổ sung bằng một gói tín dụng dành riêng cho quỹ hỗ trợ hợp tác xã là điều cấp thiết hiện nay. Trong quá trình triển khai cần đơn giản hóa thủ tục, một số các HTX đã được giao đất nhưng không được lấy quyền sử dụng đất của HTX để thế chấp mà phải lấy quyền sử dụng đất của cá nhân Chủ tịch HĐQT hoặc cá nhân Giám đốc HTX để thế chấp. HTX Dương Liễu đề nghị Chính phủ chỉ đạo phải thông thoáng trong điều kiện vay để các HTX tiếp cận nhằm tháo gỡ khó khăn cho các HTX. 

Thứ ba: Tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy mạnh chuyển đổi số. Hầu hết cán bộ quản lý và điều hành các HTX đều không có trình độ chuyên sâu đặc biệt là công nghệ thông tin, kinh tế số, chuyển đổi số. Trong điều kiện cách mạng 4.0 chuyển đổi số rất quan trọng trên bình diện toàn bộ xã hội không riêng kinh tế tập thể. Đề nghị chính phủ quan tâm hỗ trợ các HTX nhanh chóng tiếp cận, và đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm bắt kịp xu thế phát triển của xã hội.

Thứ tư: Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao về quản lý và điều hành HTX. Hiện nay trình độ cán bộ quản lý và điều hành HTX chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động trong điều kiện hội nhập sâu, rộng với kinh tế thế giới do đó nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý HTX là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Ngoài việc đưa chương trình giảng dạy vào các trường Đại học đề nghị Chính phủ quan tâm hỗ trợ cho các HTX tự đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học cho cán bộ của các HTX. Đồng thời tạo điều kiện chuyển đổi nghề cho thành viên đặc biệt là thành viên khu vực nông thôn, nông dân.

Thứ năm: Hiện nay các HTX được giao, được thuê đất chiếm tỷ lệ rất thấp, do vậy để tạo điều kiện cho các HTX hoạt động cần có chính sách cho các HTX được thuê đất, được giao đất một cách cụ thể. Đề nghị Chính phủ có cơ chế, chỉ đạo cụ thể, coi đây là tiền đề cho các HTX hoạt động, hầu hết các hợp tác xã quy mô thôn đều chưa có đất, chưa được giao đất, nếu phải qua quy trình như đấu thầu thì HTX cũng chưa biết bao giờ mới có mảnh đất làm cơ sở sản xuất kinh doanh.

Thứ sáu: Liên minh HTX Việt Nam thực sự là lòng cốt, là bộ phận tham mưu, cầu nối quan trọng, phản ánh thông tin từ các HTX, thành viên HTX đến với Đảng và Nhà nước, HTX Dương Liễu đề nghị Nhà nước cần quan tâm đầu tư có chiều sâu cho hệ thống Liên minh HTX Việt Nam để Liên minh HTX thực sự là mái nhà chung, là bà đỡ, cơ quan tư vấn, hỗ trợ cho các THT, HTX hoạt động hiệu quả.

vca.org.vn

All in one
Scroll to Top