Nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với sản phẩm chủ lực của thành phố

Nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với sản phẩm chủ lực của thành phố

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

Chiều 29-10, UBND TP. Cần Thơ tổ chức hội nghị trực tuyến “Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Nghị quyết số 13-NQ/TW) và 10 năm thi hành Luật hợp tác xã (HTX) năm 2012” trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở, ngành và các HTX điển hình trên địa bàn thành phố tham dự.

Sau 20 thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 khu vực kinh tế tập thể, HTX ở TP. Cần Thơ đã tăng cả về số lượng, chất lượng, thể hiện vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Ước tính đến cuối năm 2021, toàn thành phố có 294 HTX, tăng 185 HTX so với năm 2001; vốn điều lệ bình quân tăng từ 472 triệu đồng lên 2,39 tỷ đồng/HTX, cao gấp 5 lần so với năm 2001; số HTX hoạt động hiệu quả tăng 3,24 lần so với năm 2001. Thành phố có nhiều HTX điển hình ở lĩnh vực phi nông nghiệp và nông nghiệp, thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất – sơ chế – chế biến – bảo quản – tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho thành viên và người lao động, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, nhiều HTX nông nghiệp kiểu mới đã phát huy nội lực, liên kết với nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa cho nông dân và thành viên, góp phần giữ vững nhiệp sản xuất, ổn định hoạt động kinh doanh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hè đề nghị chính quyền các cấp của thành phố chú trọng lựa chọn xây dựng mô hình HTX phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng lĩnh vực, ngành nghề để vận động thành lập mới các tổ chức kinh tế tập thể, mà nồng cốt là HTX kiểu mới, nhất là ở lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, cần quan tâm chăm bồi và nhân rộng các HTX kiểu mới có đủ năng lực tiếp cận ứng dụng tiến bộ công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển theo mô hình chuỗi giá trị gắn sản phẩm chủ lực của thành phố.

Dịp này, thành phố có 9 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Mỹ Hoa

All in one
Scroll to Top