Liên kết tiêu thụ sản phẩm ngành hàng cây ăn trái TP Cần Thơ 

Chiều 30-3, tại huyện Phong Ðiền, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ tổ chức hội thảo liên kết tiêu thụ sản phẩm ngành hàng cây ăn trái tại TP Cần Thơ. Ðại diện lãnh đạo Cục trồng trọt, các sở, ban, ngành thành phố và quận, huyện cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tham dự.

Ký kết liên kết tiêu thụ giữa doanh nghiệp và hợp tác xã tại hội thảo.

Tính đến cuối năm 2022, diện tích cây ăn trái trên địa bàn TP Cần Thơ là 24.589ha, sản lượng thu hoạch đạt 194.507 tấn. Trong đó, chủ yếu là xoài, chuối, sầu riêng, mít, vú sữa, nhãn… Ngành Nông nghiệp thành phố đã xây dựng 10.392ha vùng sản xuất cây ăn trái tập trung với sản lượng hằng năm đạt trên 110.000 tấn. Từ tháng 1-2022 đến 3-2023, tổng số mã số vùng trồng được cấp là 52 mã số trên 25 vùng trồng với tổng diện tích 403,58ha và 323 hộ tham gia.

Tại hội thảo, các doanh nghiệp chia sẻ, cung cấp các thông tin về nhu cầu, định hướng thị trường, nhu cầu của đơn vị để gắn kết cung cầu. Các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn thành phố giới thiệu thế mạnh, quy trình sản xuất và định hướng phát triển. Các cơ quan quản lý nhà nước chia sẻ công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, dự án nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất cây ăn trái thời gian tới… Dịp này, có 4 doanh nghiệp ký kết liên kết tiêu thụ sầu riêng, nhãn, vú sữa, mận với 4 hợp tác xã, tổ hợp tác của TP Cần Thơ.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: T. Trinh

All in one
Scroll to Top