Thúc đẩy chuyển đổi số trong truy xuất nguồn gốc nông sản, thực phẩm 

Ngày 28-2, Tổ Ðiều hành Diễn đàn thông tin kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản (Diễn đàn Kết nối nông sản 970) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức diễn đàn trực tuyến “Thúc đẩy chuyển đổi số trong truy xuất nguồn gốc nông sản, thực phẩm”.

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Diễn đàn là dịp để các tác nhân trong chuỗi giá trị nông sản, thực phẩm và các cơ quan quản lý nhà nước trao đổi, nắm bắt thông tin, các cơ hội, thách thức trong áp dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi để truy xuất nguồn gốc, quản lý chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu thị trường…

Tại diễn đàn, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ NN&PTNT cùng các bộ, ngành Trung ương, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng… đã cập nhật, cung cấp các thông tin liên quan về các quy định, thể chế, chính sách mới nhất của Chính phủ về truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, mã số đóng gói trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm. Ðồng thời, các đơn vị, doanh nghiệp và địa phương và các bên có liên quan cũng trao đổi, chia sẻ các phần mềm, giải pháp công nghệ và cách làm thành công về thúc đẩy số hóa trong truy xuất nguồn gốc nông sản, thực phẩm. Ðề xuất các giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn để đẩy mạnh áp dụng số hóa trong truy xuất nguồn gốc nông sản và quản lý chất lượng sản phẩm. Nhiều đại biểu kiến nghị, các bộ ngành Trung ương, địa phương cần kịp thời hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý trong việc áp dụng công nghệ số đối với việc truy xuất nguồn gốc nông sản và quản lý vùng sản xuất. Ðồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin về các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng hàng hóa và các yêu cầu của thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu. Hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp chuẩn hóa hoạt động sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản đáp ứng yêu cầu thị trường gắn với đẩy mạnh áp dụng công nghệ số và giải pháp công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý xuất xứ hàng hóa và minh bạch thông tin. Ðối với nông dân cần quan tâm liên kết thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm thuận lợi trong thực hiện chuyển đổi số và kết nối với doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu, hình thành các chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc…

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: K. Trung

All in one
Scroll to Top