Phấn đấu cả nước có 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu cả nước có trên 5.000 hợp tác xã (HTX) ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Liên minh HTX Việt Nam cùng với các bộ, ngành có liên quan và các địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Thực hiện mục tiêu đến năm 2030, cả nước có 45.000 HTX, với 8 triệu thành viên và 340 liên hiệp HTX… Trong đó, có trên 5.000 HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hóa gắn với liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh tham gia vào các chuỗi cung ứng đưa sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài.

Theo đó, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam cùng các bộ, ngành và các địa phương triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể. Trong đó, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; tích cực triển khai nhiều chính sách khuyến khích tăng vốn góp và vốn huy động, vốn đầu tư phát triển kinh tế tập thể. Cùng với đó quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước có chuyên môn, được đào tạo chuyên sâu về hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX… Qua đó, sẽ thúc đẩy các mô hình kinh tế hợp tác ở các ngành, lĩnh vực phát triển năng động, hiệu quả và bền vững trong giai đoạn mới.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Mỹ Hoa

All in one
Scroll to Top