90% doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở áp dụng hệ thống quản lý, tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất, kinh doanh

90% doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở áp dụng hệ thống quản lý, tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất, kinh doanh

Kết quả khảo sát, đánh giá nhu cầu ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ (KH&CN) của 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP Cần Thơ do Sở KH&CN vừa thực hiện cho thấy, các đơn vị rất quan tâm đến việc ứng dụng KH&CN, để cải tiến chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm nhằm tạo niềm tin với người tiêu dùng, xây dựng uy tín trên thị trường.

Có 90% đơn vị áp dụng các hệ thống quản lý, tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất, kinh doanh (HACCP, ISO 22000:2018,  VietGAP…). Ngoài ra, có đến 64% doanh nghiệp ứng dụng KH&CN vào sản xuất, kinh doanh. Trong đó, ứng dụng KH&CN của doanh nghiệp tập trung nhiều nhất là cải tiến quy trình sản xuất, cải tiến công nghệ (43,8%), kế đến là nghiên cứu quy trình, công nghệ mới hoàn toàn (28%); nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới (15,6%) và cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm (12,6%). Về khó khăn của doanh nghiệp khi thực hiện ứng dụng, đổi mới công nghệ, thiết bị, máy móc tập trung nhiều nhất là vốn đầu tư, với tỷ lệ 68%; thông tin công nghệ và nguồn nhân lực tiếp nhận (28%) và cuối cùng là tiếp cận các chính sách hỗ trợ. Từ thực tế đó, các doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ về vốn để ứng dụng KH&CN sản xuất sản phẩm mới hoặc phát triển, mở rộng sản xuất (40%); xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, đào tạo nâng cao năng lực quản lý, trình độ lao động (31%); chuyên gia chuyển giao công nghệ (18%) và thực hiện các hạng mục bảo vệ môi trường (10%).

Thời gian tới, Sở KH&CN tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chương trình hỗ trợ về KH&CN; giới thiệu các chính sách hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp từ nhà nước, ngân hàng, tổ chức tín dụng đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Ðồng thời, thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ của thành phố về ứng dụng, đổi mới công nghệ; nâng cao năng suất chất lượng, phát triển tài sản trí tuệ nhằm thúc đẩy, nâng cao hơn nữa hoạt động ứng dụng KH&CN trong doanh nghiệp…

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Mỹ Thanh

All in one
Scroll to Top