Thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Ngày 27-12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ tổ chức hội thảo “Thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất – tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp TP Cần Thơ”.

Hội thảo tổ chức nhằm triển khai, tổng kết việc thực hiện các chính sách về hỗ trợ liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản xuất tiêu thụ sản phẩm thời gian qua, nhất là Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5-7-2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Hội thảo cũng là dịp để trao đổi thông tin và nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trong thực hiện các chuỗi liên kết. Qua đó, đề ra biện pháp tháo gỡ khó khăn và các phương hướng, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Tham dự hội thảo, nhiều đơn vị, doanh nghiệp và hợp tác xã cho rằng, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là rất cần thiết đối với cả nông dân và doanh nghiệp nhằm khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ và tạo điều kiện để áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật để giảm chi phí, sản xuất đảm bảo an toàn và chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, hiện nay việc liên kết giữa nông dân với nhau và với các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều trở ngại nên chưa hình thành và phát triển được nhiều các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đáng chú ý, số lượng các HTX nông nghiệp còn ít và quy mô, năng lực hoạt động của HTX còn hạn chế. Mối liên kết giữa doanh nghiệp và HTX chưa chặt và còn gặp bất cập trong việc xử lý tình trạng phá vỡ hợp đồng. Nhiều doanh nghiệp còn chủ yếu tham gia liên kết với nông dân và các HTX theo kiểu ngắn hạn trong vụ hoặc năm, chưa dài hạn nên việc liên kết còn thiếu tính bền vững. Tâm lý của người dân khi bán sản phẩm muốn nhận tiền ngay, trong khi các doanh nghiệp thường khó đáp ứng yêu cầu này…

Để tháo gỡ các khó khăn trên, tới đây ngành chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức, hành động của nông dân, doanh nghiệp và các bên liên qua về lợi ích của việc tham gia liên kết, hướng việc liên kết lâu dài, ổn định, hài hòa lợi ích của các bên. Quan tâm kết nối, hỗ trợ nông dân, HTX và doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các hợp đồng, việc xây dựng các chuỗi liên kết và có cơ chế chính sách, biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để nâng cao vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan… 

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Khánh Trung

All in one
Scroll to Top