Cờ Đỏ phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả

Cờ Đỏ phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thu nhập của người dân, huyện Cờ Đỏ đang đẩy mạnh xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế hợp tác và hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn tại huyện.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cờ Đỏ, hiện có 34 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, với 1.275 thành viên và tổng vốn điều lệ hơn 27,44 tỉ đồng. Doanh thu bình quân của HTX trong năm qua đạt 2,67 tỉ đồng/HTX, lãi bình quân 34,6 triệu đồng/thành viên. Bên cạnh đó, huyện còn có 303 tổ hợp tác (THT), thu hút 9,591 thành viên, bao gồm 253 tổ bơm tưới, còn lại là các tổ hoạt động trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, cánh đồng lớn. Huyện cũng đã có 3 trang trại đạt theo tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Huyện còn tạo điều kiện cho các HTX, THT gắn kết với doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra. Thông qua các hoạt động khuyến nông và nhiều chương trình, dự án phá triển nông nghiệp nông thôn, huyện cũng đã hỗ trợ cho nhiều HTX và THT trong tiếp cận khoa học, công nghệ mới, đầu tư phát triển các co sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh. Đồng thời, ngành chức năng huyện phối hợp với Liên minh HTX TP Cần Thơ và các sở, ngành thành phố để tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát thực tế, tham quan và học tập kinh nghiệm từ các nơi, từ đó giúp HTX, THT tại huyện nắm bắt được những mô hình mới, cách làm hay và nâng cao được hiệu quả hoạt động. Đến nay, huyện có 7 HTX có chứng nhận VietGAP, 4 HTX có nhãn hiệu tập thể và 3 HTX được cấp mã QR truy xuất nguồn gốc. 

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Khánh Trung

All in one
Scroll to Top