2.200 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số vào sản xuất

2.200 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số vào sản xuất

Để thúc đẩy liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi ngành hàng, Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cũng như tăng cường xúc tiến thị trường cho các hợp tác xã (HTX) ngành nông nghiệp.

Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn đã tham mưu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ Nghị quyết về quản lý, xây dựng cơ chế chính sách phát triển kinh tế tập thể, HTX, như chinh sách về đất đai, phục vụ nhu cầu xây dựng kho bãi, nhà xưởng ở các HTX; triển khai cơ chế ưu đãi về tín dụng cho các HTX vay vốn; tăng cường xúc tiến thương mại theo phương thức trực tuyến. Đồng thời, triển khai chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng phục vụ sơ chế và bảo quản nông sản, nhằm giúp các HTX tham gia vào các chuỗi giá trị nông sản… Hiện cả nước có 2.297 HTX nông nghiệp đã thành lập doanh nghiệp trong HTX; có 2.200 HTX ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số vào sản xuất; hơn 4.339 HTX nông nghiệp thực hiện bao tiêu nông sản…giúp nâng cao thu nhập cho thành viên và nông dân vào HTX.

Để nâng chất hoạt động của HTX nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tham mưu xây dựng, triển khai chương trình đưa lao động trẻ tham gia vào HTX nông nghiệp, thông qua việc phối hợp với các trường nghề, trường chính trị đào tạo theo đơn đặt hàng của địa phương; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương đẩy mạnh công tác hỗ trợ các HTX sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; nâng cao năng lực và trình độ về số hóa, công nghệ thông tin khoa học cho các HTX.. Từ đó, giúp các HTX nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Mỹ Hoa

All in one
Scroll to Top