Nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển htx kiểu mới gắn với chuỗi giá trị

Nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển htx kiểu mới gắn với chuỗi giá trị

Theo Liên minh Hợp tác xã (HTX) TP Cần Thơ, thành phố hiện có 298 HTX, với tổng vốn điều lệ trên 717,5 tỉ đồng, có 12.780 thành viên và 16.920 người lao động thường xuyên. So với đầu năm 2022, hiện tổng vốn điều lệ của các HTX trên địa bàn thành phố tăng 23,8 tỉ đồng và tăng 172 thành viên.

Để nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX trong tình hình mới, những tháng đầu năm 2022, Liên minh HTX TP Cần Thơ đã phối hợp với các sở, ngành hữu quan thành phố và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền chính sách về phát triển HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị; đồng thời tạo điều kiện cho các HTX tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý HTX; hỗ trợ, tư vấn cho các HTX thực hiện miễn giảm thuế, tham gia vào “Đề án HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị”; hỗ trợ cho các HTX có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng; kết nối cho nhiều công ty, doanh nghiệp làm việc với các HTX nông nghiệp về hợp đồng liên kết cung cấp dịch vụ đầu vào và bao tiêu đầu ra cho HTX; hỗ trợ cho nhiều HTX nông nghiệp lập dự án để vay vốn ưu đãi từ nguồn Quỹ hỗ trợ HTX Việt Nam…

Liên minh HTX thành phố còn hỗ trợ cho hơn 20 HTX tiêu biểu và nhiều cơ sở có sản phẩm đạt chứng nhận Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 3-4 sao… tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ hàng hóa trong và ngoài thành phố… Từ đó, tạo điều kiện cho các HTX nâng cao năng lực tiếp cận thị trường cũng như tăng lượng vốn cho vay đối với các HTX, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị trong bối cảnh mới.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Mỹ Hoa

All in one
Scroll to Top