Hỗ trợ hợp tác xã sản xuất gắn tiêu thụ

Hỗ trợ hợp tác xã sản xuất gắn tiêu thụ

Những tháng đầu năm 2022, Liên minh Hợp tác xã (HTX) TP Cần Thơ đã đẩy mạnh nhiều chương trình phối hợp xúc tiến thương mại, đưa hàng hóa, sản phẩm do các HTX sản xuất vào hệ thống các siêu thị, cửa hàng tiện ích trong và ngoài thành phố, từ đó, vừa góp phần cung ứng sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, vừa góp phần giúp các HTX sản xuất với tiêu thụ.

Những tháng đầu năm 2022, Liên minh HTX TP Cần Thơ đã phối hợp với các đơn vị có liên quan hỗ trợ cho 2 HTX và 2 tổ hợp tác trên địa bàn quận Bình Thủy liên kết với các đơn vị, đối tác để tìm đầu ra cho sản phẩm, hàng hóa, nông sản; phối hợp với Sở Công Thương thành phố hỗ trợ cho 6 HTX kết nối với Siêu thị GO! tại Cần Thơ; hỗ trợ cho 18HTX tham gia hội chợ xúc tiên thương mại cho các HTX Coop-Expo 2022 tại Hà Nội…Qua đó, không chỉ giúp các HTX quảng bá sản phẩm, thương hiệu hàng hóa, mà còn tiếp cận trực tiếp với các đơn vị thu mua và các nhà phân phối hàng hóa để ký kết thỏa thuận hợp tác, từng bước mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ.

Hướng tới, Liên minh HTX TP Cần Thơ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành hữu quan và các địa phương tiếp tục hỗ trợ HTX chuyển đổi sản xuất theo hướng an toàn, kết hợp xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, có truy xuất nguồn gốc hàng hóa…từ đó, từng bước hình thành các vùng sản xuất nông sản, hàng hóa có chất lượng và kết nối bao tiêu đầu ra sản phẩm.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Mỹ Hoa

All in one
Scroll to Top