Cụm thi đua Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành Tây Nam sông Hậu tổng kết công tác thi đua năm 2021

Cụm thi đua Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành Tây Nam sông Hậu tổng kết công tác thi đua năm 2021

Chiều ngày 01-03, tại An Giang, Cụm thi đua Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành Tây Nam sông Hậu tổ chức Hội nghị xúc tiến thành lập Liên đoàn Hợp tác xã lúa gạo cấp quốc gia và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo.

Trong năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp gây nhiều khó khăn, nhưng Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành trong Cụm thi đua khu vực Tây Nam sông Hậu đã chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; phát động, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào trong hệ thống, từ đó xuất hiện nhiều gương tiêu biểu trong làm việc, lao động, sản xuất, phong trào thi đua trong ngành, tạo chuyển biến tích cực trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; xây dựng, nhận rộng nhiều mô hình hợp tác xã mới, hợp tác xã điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực,… góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố tại địa phương và hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Các tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho thành viên, góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành trong Cụm thi đua khu vực Tây Nam sông Hậu đã trao đổi, thống nhất nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm thi đua thực hiện trong năm 2022, trong đó phấn đấu nâng tỷ lệ hợp tác xã hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp đạt 70%, trong lĩnh vực phi nông nghiệp đạt 80% trở lên trên tổng số hợp tác xã đang hoạt động; Trong năm, Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố xây dựng mới ít nhất 02 mô hình Hợp tác xã phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị có quy mô lớn, có sức lan tỏa trong ngành, lĩnh vực; v.v..

Với nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2021, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh đã được Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng Cờ thi đua. Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang đã trao Cờ Cụm trưởng Cụm thi đua khu vực Tây Nam sông Hậu năm 2022 cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu.

Tại hội nghị, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam xúc tiến triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ đầu vào, đầu ra cho hợp tác xã thành viên” và Đề án thành lập Liên đoàn Hợp tác xã lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long, một đề án có ý nghĩa rất quan trọng, giúp tổ chức, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh lúa gạo, xây dựng thương hiệu gạo, chuỗi lúa gạo quy mô, nâng cao giá trị hạt gạo, tăng thu nhập, nâng cao cuộc sống cho người nông dân./.

vca.org.vn

All in one
Scroll to Top