Thêm 60 hợp tác xã ở An Giang được hỗ trợ nhân sự trẻ có trình độ về làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã ký Quyết định 792/QĐ-UBND, phê duyệt danh sách hợp tác xã (HTX) nông nghiệp được hỗ trợ trả lương nhân sự trẻ có trình độ cao đẳng, đại học về làm việc có thời hạn, giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, toàn tỉnh An Giang có 60 HTX nông nghiệp được hỗ trợ nhân sự trẻ. Thời gian hỗ trợ bắt đầu từ ngày 1/6/2023 – 31/12/2023, tại những nơi đã tuyển dụng và bố trí được nhân sự; tiếp tục hỗ trợ năm 2024 và 2025, trên cơ sở số lượng thực tuyển dụng và xác nhận nhu cầu còn lại của các HTX nông nghiệp.

Mức hỗ trợ hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định hiện hành, sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp tỉnh được UBND tỉnh An Giang phân bổ thực hiện hàng năm. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện hỗ trợ.

Trong số 60 HTX nông nghiệp được hỗ trợ nhân sự trẻ về làm việc, TP. Long Xuyên có 3 HTX, TP. Châu Đốc có 1 HTX, mức lương tỉnh chi trả cho nhân sự là 6,24 triệu đồng/người/tháng (áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2).

Đối với huyện Châu Phú có 9 HTX được hỗ trợ nhân sự trẻ về làm việc; huyện Châu Thành 4 HTX; huyện Thoại Sơn 12 HTX, mức lương chi trả 5,46 triệu đồng/người/tháng (áp dụng mức lương tối thiểu vùng 3).

Đối với huyện An Phú, có 4 HTX nông nghiệp được hỗ trợ nhân sự trẻ về làm việc; huyện Chợ Mới 6 HTX; huyện Phú Tân 7 HTX; huyện Tri Tôn 9 HTX; TX. Tịnh Biên 5 HTX, mức lương chi trả 4.875.000 đồng/tháng (áp dụng mức lương tối thiểu vùng 4).

Theo vca.org.vn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

All in one
Scroll to Top