Chương trình kết nối giữa các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản và các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chương trình kết nối giữa các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản và các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Vào ngày 29/03 tại Hội trường Sở Công thương đã diễn ra chương trình kết nối giữa các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản và các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đến dự có ông Nguyễn Quốc Hội, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ.

All in one
Scroll to Top