• Hợp tác xã Thuận Tiến

  Hợp tác xã Thuận Tiến

  Không gian 1

  Nơi trưng bày các sản phẩm của các hợp tác xã thành phố Cần Thơ và sản phẩm đặc trưng của vùng miền
 • Hợp tác xã Thuận Tiến

  Hợp tác xã Thuận Tiến

  Không gian 2

  Nơi trưng bày các sản phẩm của các hợp tác xã thành phố Cần Thơ và sản phẩm đặc trưng của vùng miền
 • Hợp tác xã Thuận Tiến

  Hợp tác xã Thuận Tiến

  Không gian 3

  Nơi trưng bày các sản phẩm của các hợp tác xã thành phố Cần Thơ và sản phẩm đặc trưng của vùng miền
 • Hợp tác xã Thuận Tiến

  Hợp tác xã Thuận Tiến

  Không gian 4

  Nơi trưng bày các sản phẩm của các hợp tác xã thành phố Cần Thơ và sản phẩm đặc trưng của vùng miền
 • Hợp tác xã Thuận Tiến

  Hợp tác xã Thuận Tiến

  Không gian 5

  Nơi trưng bày các sản phẩm của các hợp tác xã thành phố Cần Thơ và sản phẩm đặc trưng của vùng miền

Về chúng tôi

Hợp tác xã Thuận Tiến đăng ký thành lập vào ngày 16 tháng 01 năm 2019
Địa chỉ trụ sở chính: 133B đường Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Ngành nghề kinh doanh chính: Tổ chức giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại
 

Giới thiệu sản phẩm

Hợp tác xã liên kết, tổ chức giới thiệu sản phẩm của các hợp tác xã thành phố Cần Thơ và các sản phẩm đặc trưng của các vùng miền

Không gian trưng bày sản phẩm

Xúc tiến thương mại

Hợp tác xã thực hiện xúc tiến thương mại sản phẩm của các hợp tác xã thành phố Cần Thơ và các sản phẩm đặc trưng của các vùng miền

Tổ chức xúc tiến thương mại

Sản phẩm liên kết, giới thiệu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

All in one
Scroll to Top