STT
TÊN HỢP TÁC XÃ
SẢN PHẨM
SẢN LƯỢNG
(Kg)
GIÁ
(Nghìn/Kg)
LIÊN HỆ
1
HTX Nhãn Thanh Hữu Tâm
Thanh nhãn
100.000
40
A Lợi: 0939.123.379
2
HTX CNC Phú Điền
Thanh nhãn
15.000
40
Ch Oanh: 0983.280.519
3
HTX Thuận Phát
Thanh nhãn
50.000
Liên hệ
A Giao: 0945.618.210
4
HTX Nông sản Trung Nhứt
Củ cải trắng
1.000
6
Ch Thu: 0799.717.445
Bắp cải
500
17
Bí đỏ hồ lô
800
23
Đậu bắp
250
11
Khổ qua
250
13
Bí đao
800
16
Bầu xị
800
12
Bầu bông
800
12
Mướp
500
7
Rau thơm
500
22
Rau diếp cá
150
22
Dưa leo
150
8
Cà chua
800
16
5
HTX Nông nghiệp Thân Thiện
Bắp loại 1
15.000
6
A Chiến: 0336.224.450
Bắp loại 2
15.000
3
6
HTX Thuý Giang
Thanh nhãn
30.000
Liên hệ
A Đạm: 0918.373.633
7
HTX Nhãn Nhơn Nghĩa
Nhãn IDO
15.000
10
C Lơ: 0989.693.995
8
HTX Quốc Noãn
Tre đan (giỏ các loại)
1.000
Liên hệ
A Nà: 0945.422.282
9
HTX Thới Trinh
Thanh nhãn
36
Liên hệ
A Nghi: 0979.003.008
STT
TÊN HỢP TÁC XÃ
SẢN PHẨM
SẢN LƯỢNG
GIÁ
LIÊN HỆ
1
HTX Phước Nông
Rau, củ các loại
Liên hệ
Liên hệ
A Hà: 0908.299.662
All in one
Scroll to Top