Tin tức từ Quỹ tín dụng

Đại hội đại biểu thành viên thường niên Quỹ Tín dụng nhân dân Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

Sáng ngày 31/3/2022, tại trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân Thạnh An (thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ) đã tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên thường niên năm 2022 về tình hình hoạt động của Quỹ và tổng kết nhiệm kỳ của Quỹ tín dụng.

Đến tham dự Đại hội có Ông Lê Minh Phương – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Cần Thơ, lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Sóc Trăng, Quỹ bảo lãnh tín dụng cùng các thành viên của Quỹ. Tại Đại hội Quỹ đã thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2021; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ kiểm soát năm 2022. Năm 2021, tình hình hoạt động của Quỹ đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước đánh giá xếp loại A. Chất lượng tín dụng của Quỹ được nâng cao, tổng nguồn vốn huy động từ dân cư đạt và vượt kế hoạch. Quỹ luôn tuân đúng các quy định của Ngân hàng Nhà nước và Luật HTX 2012.

Tại đại hội Quỹ cũng đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Khởi nghiệp tiết kiệm VN-CMIS 4.0 – Cơ hội kiếm thu nhập cao dành cho mọi người

Link Download:

Đại hội đại biểu thành viên thường niên Quỹ Tín dụng nhân dân Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

Sáng ngày 30/3/2021, tại trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân Thạnh An (thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ) đã tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên thường niên năm 2021 về tình hình hoạt động của Quỹ.


Đến tham dự Đại hội có Ông Nguyễn Đức Phương – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ, Ông Trần Quốc Hà – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Cần Thơ, lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Sóc Trăng, Quỹ bảo lãnh tín dụng cùng các thành viên của Quỹ.


Tại Đại hội Quỹ đã thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2020; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ kiểm soát năm 2021.


Năm 2020, tình hình hoạt động của Quỹ đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước đánh giá xếp loại A. Chất lượng tín dụng của Quỹ được nâng cao, tổng nguồn vốn huy động từ dân cư đạt 122% kế hoạch, đặc biệt giảm nợ xấu dưới mức 1%/tổng dư nợ; Quỹ tăng cường phát triển thành viên mới (mở thêm 01 phòng giao dịch tại ấp E1 xã Thạnh An), số thành viên tham gia Quỹ 634 thành viên tăng 38 thành viên; Quỹ luôn tuân đúng các quy định của Ngân hàng Nhà nước và Luật HTX 2012.