Thành lập vào tháng 5-2016, Hợp tác xã nông nghiệp Thân Thiện ở khu vực Tân Lợi 1, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ đã đứng ra bao tiêu, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho nông dân trồng bắp Mỹ tại địa phương. Mỗi năm, nông dân trồng 4 vụ bắp, thu nhập cao gấp nhiều lần so với làm 3 vụ lúa.
All in one
Scroll to Top