Ngày 12/03/2021, Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 (mở rộng), hội nghị được tổ chức ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ (nơi có mô hình HTX nông nghiệp xây dựng theo chuỗi giá trị hoạt động có hiệu quả để các HTX học tập nhân rộng mô hình). Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng; Hội Cựu chiến binh thành phố; lãnh đạo UBND huyện Cờ Đỏ, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp: Tata International, Ngọc Châu HumicGrowth, Chứng nhận và kiểm nghiệm FAO cùng các ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 của Liên minh HTX và các HTX nông nghiệp trên địa bàn.

 

Hội nghị đã triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021. Ban chấp hành đã biểu quyết thông qua Chương trình toàn khóa, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành và Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm tra Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2015. Tại Hội nghị trao tặng danh hiệu khen thưởng cho các HTX có thành tích trong phong trào phát triển kinh tế tập thể:

 

  • 01 Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

  • 09 Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

  • 19 Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

All in one
Scroll to Top