Nhằm đáp ứng nhu cầu và tiêu chuẩn khắc khe thị trường trong nước và xuất khẩu, HTX Thuận Phát (địa chỉ: ấp Thới Thuận A, huyện Thới Lai) xây dựng quy trình sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn GLOBALGAP đã đăng ký thương hiệu của hợp tác xã với Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ và đã được Tổ chức Chứng nhận IQC chứng nhận Hợp tác xã Thuận Phát theo tiêu chuẩn GLOBALGAP với sản phẩm Nhãn, diện tích 14,4 ha.
 
Đây là tiền đề để cho sản phẩm của Hợp tác xã Thuận Phát có thể vươn xa trong và ngoài nước. Đến nay, thành phố Cần Thơ có 16 HTX được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và 03 HTX đạt tiêu chuẩn GLOBALGAP (Sản phẩm lúa của HTX Khiết tâm – Huyện Vĩnh Thạnh; Sản phẩm vú sữa của HTX Trường Khương A- Huyện Phong Điền và Sản phẩm nhãn của HTX Thuận Phát – Huyện Thới Lai).

 

 

All in one
Scroll to Top