LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Tính đến tháng 8/2021

Số lượng Hợp tác xã

293

Hợp tác xã

142

Nông nghiệp

23

CN - TTCN

42

Vận tải

28

TM - DV

50

Xây dựng

7

Tín dụng

Để phục vụ cho công tác nắm bắt thông tin, tình hình về kinh tế tập thể, hợp tác xã tốt hơn để từ đó có những tham mưu tốt về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ thực hiện phân công mỗi viên chức thực hiện nắm địa bàn cơ sở 1 quận (huyện)

Thành viên Liên minh Hợp tác xã thành phố

Sản phẩm của các thành viên

Liên kết Website

Hệ thống Liên minh Hợp tác xã

Đối tác liên kết

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào, Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ có thể giúp gì cho bạn
Gọi ngay cho chúng tôi