Phát triển kinh tế hợp tác tạo điều kiện thực hiện các tiêu chí nông thôn mới 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, phát triển kinh tế hợp tác, trọng tâm là hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, sản xuất theo chuỗi giá trị là một trong những giải pháp góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (thu nhập, hộ nghèo, lao động việc làm…). Vì vậy, thời gian qua, ngành Nông nghiệp tập trung hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác một cách đồng bộ, hiệu quả.

Thu hoạch thanh long tại Hợp tác xã Phước Thiên, xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai.

Hiện thành phố có 167 HTX nông nghiệp, trong đó có 45 HTX nông nghiệp có liên kết bao tiêu sản phẩm ổn định đầu ra cho thành viên, hơn 30 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào hoạt động sản xuất. Thành phố tích cực triển khai nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao trên các lĩnh vực về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Qua đó, hình thành 183 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 99 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn, với 266 sản phẩm. Các mô hình này góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nâng cao thu nhập cho nông hộ và giảm nghèo bền vững.

Ngành Nông nghiệp tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị định 98/NÐ-CP ngày 5-7-2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị quyết số 07/2020/NQ-HÐND ngày 10-7-2020 của HÐND TP Cần Thơ quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Ngoài ra, thành phố cũng tích cực phối hợp, hỗ trợ các huyện, xã phát triển các mô hình HTX nông nghiệp, tổ hợp tác hoạt động gắn với các chuỗi giá trị nông sản an toàn; vùng nguyên liệu sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Theo Báo Cần Thơ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

All in one
Scroll to Top