Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở Thới Lai 

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huyện Thới Lai đang tập trung nguồn lực từng bước xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu. Qua đó, tạo tiền đề để xây dựng hoàn thành huyện NTM nâng cao Thới Lai vào năm 2025…

Tuyến đường xanh - sạch - đẹp trên địa bàn xã Trường Thành, huyện Thới Lai.

Thới Lai là huyện có số xã tham gia chương trình xây dựng NTM nhiều nhất của TP Cần Thơ, với 12 xã. Với quyết tâm, nỗ lực của chính quyền các cấp cùng sự đồng thuận của người dân, đến nay, huyện hoàn thành 12 xã đạt chuẩn NTM, 7 xã NTM nâng cao và 1 xã NTM kiểu mẫu. Tiếp nối hành trình, năm 2023, huyện đăng ký xây dựng thêm 2 xã NTM nâng cao gồm: Trường Xuân B và Thới Tân; xã Trường Thành đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Cùng đó, huyện quan tâm nâng chất các tiêu chí NTM, NTM nâng cao ở các xã đáp ứng theo yêu cầu của Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

Phát huy nội lực, công tác tuyên truyền, vận động được huyện quan tâm và thường xuyên chỉ đạo thực hiện, tập trung triển khai đến toàn thể các tầng lớp nhân dân. Ủy ban MTTQVN và các hội đoàn thể huyện đã tổ chức tuyên truyền thông qua lồng ghép các cuộc họp ở các cấp cơ sở về các chủ trương, chính sách trong xây dựng NTM cho cán bộ hội các cấp và nhân dân với tổng số 385 cuộc và 19.250 lượt người tham dự. Các thông tin tuyên truyền còn thực hiện qua hệ thống loa truyền thanh, qua các hình thức văn hóa, văn nghệ… đã góp phần thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, tích cực tham gia chương trình hơn. Trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện đã huy động hơn 292,4 tỉ đồng thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Hiện nay, các xã đăng ký hoàn thành NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện đang tập trung hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí, đảm bảo kế hoạch đề ra. Trường Thành được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2020.Từ khi công nhận đến nay xã luôn phấn đấu giữ vững và nâng chất các tiêu chí NTM nâng cao, hướng đến NTM kiểu mẫu. Qua rà soát đến tháng 6-2023, xã đạt 16/19 tiêu chí so với Bộ tiêu chí của TP Cần Thơ về NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 và đạt 4/8 tiêu chí trong nhóm tiêu chí về NTM kiểu mẫu. Còn lại 4 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 2 về giáo dục và đào tạo; tiêu chí số 3 về y tế; tiêu chí số 6 về cảnh quan môi trường và tiêu chí số 7 về chuyển đổi số. Ngoài ra, theo yêu cầu của xã NTM kiểu mẫu, xã đang xây dựng 1 mô hình ấp thông minh tại ấp Trường Trung và phấn đấu đạt thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã là 74,8 triệu đồng/người/năm. Theo ông Lâm Hoàng Tuấn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Thành, huyện Thới Lai, xã giao cho các ban ngành, đoàn thể xã cũng như các đồng chí Đảng ủy viên được phân công chỉ đạo toàn diện ấp vận động tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm y tế. Cùng đó nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, quan tâm giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi, hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất… giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân… 

Là 1 trong 2 xã xây dựng NTM nâng cao năm 2023, xã Trường Xuân B tiến hành rà soát các tiêu chí và tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí đảm bảo đạt theo quy định Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Ðến tháng 6-2023, xã đã hoàn thành 12/19 tiêu chí NTM nâng cao, còn 7 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 6 về văn hóa; tiêu chí số 10 về thu nhập; tiêu chí số 11 về nghèo đa chiều; tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; tiêu chí số 14 về y tế; tiêu chí số 15 về hành chính công và tiêu chí số 16 về tiếp cận pháp luật. Về kế hoạch thực hiện, ông Nguyễn Chí Linh, Bí thư Ðảng ủy xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, chia sẻ: Ðảng ủy, UBND xã đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch cụ thể, trong đó, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm và phân công nhiệm vụ cho từng ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ phụ trách từng tiêu chí NTM nâng cao. Xác định khối lượng công việc còn nhiều, bên cạnh sự hỗ trợ của cấp trên, xã sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát lại từng nội dung trong từng tiêu chí để có lộ trình thực hiện cụ thể, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ…

Để hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong năm 2023, ông Nguyễn Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, cho biết: Huyện quan tâm phân bổ nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm nay. Đồng thời, yêu cầu các phòng chuyên môn phân công cán bộ phụ trách đôn đốc, hỗ trợ xã thực hiện các tiêu chí phòng phụ trách trong xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Về phía các xã cần chủ động rà soát, đánh giá thực trạng và khẩn trương thực hiện các tiêu chí chưa đạt, tiêu chí chưa bền vững, khắc phục những khó khăn nỗ lực hoàn thành. Trong đó, chú trọng phát triển sản xuất, xây dựng sản phẩm OCOP, cảnh quan môi trường… Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đi vào chiều sâu để nhân dân trên địa bàn xã nhận thức rõ tầm quan trọng về xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu…

 

Theo Báo Cần Thơ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

All in one
Scroll to Top