Cơ bản hoàn thiện Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Chiều 25/5, Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) được Quốc hội xem xét tại phiên họp toàn thể nhằm thể chế hóa nội dung 8 chính sách tại Nghị quyết 20-NQ/TW.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hợp tác xã.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, về tên gọi của dự án Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu đa số ý kiến đại biểu Quốc hội, giữ nguyên tên gọi của dự án Luật là Luật Hợp tác xã (sửa đổi), đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung tại các điều, khoản và thiết kế lại bố cục, kết cấu của dự thảo Luật bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phù hợp với tên gọi của dự án Luật.

Về liên đoàn hợp tác xã (HTX), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chưa luật hóa các nội dung về liên đoàn HTX tại dự thảo Luật theo đúng chủ trương tại Nghị quyết số 20-NQ/TW về việc “nghiên cứu, xây dựng thí điểm một số liên đoàn HTX hoạt động chuyên môn hoá cao trong một số ngành, lĩnh vực”.

Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) được Quốc hội xem xét tại phiên họp toàn thể diễn ra tại hội trường vào chiều 25/5.

Để thực hiện chủ trương của Nghị quyết số 20-NQ/TW, đề nghị Chính phủ khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về thí điểm một số liên đoàn HTX theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau thời gian thí điểm, sẽ tiến hành tổng kết và nghiên cứu đề nghị Quốc hội bổ sung tại Luật những quy định phù hợp, khả thi, đã được kiểm nghiệm trên thực tiễn liên quan đến mô hình liên đoàn HTX.

Đề cập đến nội dung về tổ hợp tác (Chương IX), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, việc quy định về tổ hợp tác tại dự thảo Luật là cần thiết nhằm xác định địa vị pháp lý của tổ hợp tác và phù hợp với chủ trương tại Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Tuy nhiên, do nhiều nội dung liên quan đến tổ hợp tác được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác đã được quy định cụ thể tại Bộ luật Dân sự nên tại dự thảo Luật chỉ quy định một số nguyên tắc về tổ hợp tác, như khái niệm, thành lập và hoạt động, quyền và nghĩa vụ của tổ hợp tác, việc chuyển đổi và chính sách hỗ trợ tổ hợp tác chuyển đổi thành HTX.

Về tổ chức đại diện, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam (Chương X), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu giữ lại một số nội dung quy định về tổ chức đại diện, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tại Luật Hợp tác xã năm 2012, đồng thời bổ sung một số nội dung khác tại Chương X theo chủ trương được nêu tại Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Củng cố, tăng cường hoạt động của hệ thống liên minh HTX và các tổ chức đại diện”.

Việc Nhà nước hỗ trợ một phần hay toàn bộ tùy vào từng trường hợp cụ thể gắn với nhiệm vụ được Nhà nước giao và phụ thuộc vào khả năng cân đối nguồn lực của Nhà nước trong từng thời kỳ.

Đối với khó khăn về biên chế, kinh phí hoạt động và cơ sở vật chất… hiện nay ở liên minh HTX một số tỉnh, thành phố, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát, có giải pháp xử lý từng trường hợp cụ thể.

Về kiểm toán HTX, liên hiệp HTX (Chương VIII), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu, rà soát, chỉnh lý và bổ sung các quy định về kiểm toán HTX, liên hiệp HTX tại Điều 105 và Điều 106 theo hướng khuyến khích thực hiện kiểm toán nội bộ tại HTX, liên hiệp HTX; đồng thời đề nghị chỉ bắt buộc phải kiểm toán độc lập đối với một số HTX, liên hiệp HTX mà trong hoạt động tài chính tiềm ẩn rủi ro, như HTX quy mô lớn, liên hiệp HTX có từ 10 thành viên trở lên; HTX, liên hiệp HTX có hoạt động cho vay nội bộ hoặc có đề nghị thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; quỹ hỗ trợ phát triển HTX hoạt động theo mô hình HTX.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và xét thực tế năng lực hiện tại của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu và có lộ trình phù hợp trong việc xác định kiểm toán HTX là một loại hình dịch vụ công và giao cho hệ thống Liên minh HTX Việt Nam thực hiện đối với các HTX quy mô siêu nhỏ và nhỏ theo chủ trương tại Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Sau khi nghe Báo cáo giải trình, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật, trong đó tập trung vào các nội dung lớn của dự án Luật về: Tính cụ thể, rõ ràng, khả thi của các quy định; việc cụ thể hóa 8 nhóm chính sách theo Nghi quyết 20; các điều kiện chuyển đổi tổ hợp tác thành HTX; quy định về thành viên HTX; việc quản lý tài sản, tài chính; hoạt động cho vay nội bộ; điều kiện về vốn, số lượng thành viên…

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc xây dựng và ban hành Luật lần này hy vọng sẽ tháo gỡ được những vướng mắc bất cập để mô hình kinh tế này phát triển đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Sau Kỳ họp thứ 5, cơ quan soạn thảo đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, lắng nghe ý kiến đối tượng chịu tác động, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật.

Thể chế hóa nội dung 8 chính sách tại Nghị quyết 20

Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 21 và các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Dự thảo Luật gồm 12 chương, 115 điều, tăng 4 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.

Những nội dung của dự án Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý bao gồm: tên gọi; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; việc thể chế hóa nội dung 8 chính sách tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó là các quy định về tổ chức quản trị tài sản, tài chính, tài sản góp vốn, chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong HTX, liên hiệp HTX; việc thành lập doanh nghiệp của HTX, liên hiệp HTX; việc góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp; hoạt động huy động vốn từ thành viên và cho vay nội bộ; chế độ kế toán…

Theo Thời Báo Kinh Doanh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

All in one
Scroll to Top