41.725 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp 

Ngày 17-4, Ban Chấp hành Hội Nông dân (HND) huyện Thới Lai tổ chức Ðại hội (ÐH) đại biểu HND huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Có 109 đại biểu chính thức đại diện 12.254 cán bộ, hội viên nông dân trong huyện dự ÐH.

Ông Nguyễn Vũ Phương, Chủ tịch HND thành phố tặng bức trướng tại ÐH đại biểu HND huyện Thới Lai.

Nhiệm kỳ 2018-2023, HND huyện Thới Lai thực hiện vượt tất cả 15 chỉ tiêu cơ bản theo nghị quyết đề ra. Các cấp HND huyện tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và HND các cấp phát động. 5 năm qua, các cấp HND huyện nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho 14.055 hộ vay 186,7 tỉ đồng; phối hợp ngành nông nghiệp và các đơn vị liên quan tổ chức 276 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi cho trên 11.000 lượt hội viên; tổ chức 138 cuộc hội thảo đầu bờ cho 5.520 lượt hội viên tham dự…

Các cấp HND huyện cũng đã phối hợp vận động xây dựng mới 13 Mái ấm nông dân, mỗi căn trị giá trên 40 triệu đồng; tổ chức 36 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 936 con em hội viên… Ðặc biệt, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được các cấp HND huyện đặc biệt quan tâm, nhân rộng. Ðến nay, toàn huyện có 41.725 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân SXKDG các cấp; xây dựng và nhân rộng 36 mô hình kinh tế tập thể và 54 dự án, mô hình sản xuất có hiệu quả…

Nhiệm kỳ 2023-2028, HND huyện Thới Lai đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu:  phấn đấu phát triển mới 4.000-4.500 hội viên; phấn đấu có 55 hội viên, nông dân ưu tú được kết nạp Ðảng; 100% chi hội có Quỹ hội bình quân từ 70.000 đồng trở lên/hội viên; vận động 81% hội viên nông dân đăng ký thi đua SXKDG và xét đạt trên 55% hội viên nông dân đạt danh hiệu SXKDG các cấp; xây dựng mới 13 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường; 100% cán bộ, hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế; vận động cất mới 5 Mái ấm nông dân…

ÐH bầu Ban Chấp hành HND huyện nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 23 người. Ông Lương Duy Khanh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HND huyện nhiệm kỳ 2023-2028. ÐH bầu đoàn đại biểu dự ÐH đại biểu HND thành phố nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 28 người (2 người dự khuyết).

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Thanh Thư

All in one
Lên đầu trang